Tại Jetstar, chúng tôi luôn mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Dưới đây là một số phương hướng mà chúng tôi đang cố gắng để tạo ra sự khác biệt.

StarKids

Các hành khách của chúng tôi có thể chọn tham gia chương trình giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính khi mua vé tại Jetstar.com.

Carbon offset

Chúng tôi hợp tác với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) trong việc hỗ trợ phát triển các dự án ở Úc, New Zealand và Châu Á.