Tại Jetstar, chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm môi trường và xã hội.

Chúng tôi làm việc cần mẫn để giảm thiểu rác thải môi trường thông qua việc không ngừng nâng cao hiệu quả nhiên liệu và tiêu thụ năng lượng cũng như giảm lượng rác thải đưa đi chôn lấp. Chúng tôi đền bù việc đi công tác của nhân viên công ty và chủ động trong thương mại hóa và áp dụng nhiên liệu sinh học trong hàng không.

Hãy gia nhập cùng chúng tôi để chuyển đổi ngành hàng không sang hệ thống vận chuyển toàn cầu thực sự bền vững. Quý khách có thể giúp chúng tôi tạo sự khác biệt bằng chi phí thấp hơn suy nghĩ của quý khách.

Quý khách có biết? Một chuyến bay khứ hồi từ Sydney tới Melbourne có thể đền bù ít hơn $2?

Ai có thể tham gia trung hòa khí carbon chuyến bay?

Chương trình Trung hòa khí Carbon hiện có sẵn với mọi hành khách trên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) - tuyệt vời!

Làm thế nào để đền bù?

Để có được lượng carbon trung tính, chỉ cần bù đắp cho chuyến bay của quý khách khi quý khách đặt chỗ trên jetstar.com.

Đọc Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình Trung hòa khí Carbon Chuyến bay

Đã được Chính phủ Úc chứng nhận

Chương trình Fly Carbon Neutral tự nguyện của chúng tôi được chứng nhận và xác minh độc lập theo các Sản phẩm và Dịch vụ Chứng nhận Khí thải Carbon Trung tính của Chính phủ Úc.

Đóng góp của quý khách

Chương trình Trung hòa khí Carbon chuyến bay của Jetstar và 100% đóng góp của quý khách được dùng để mua các đền bù từ các dự án đền bù khí carbon được xác thực tại Úc và trên khắp thế giới. Những đền bù này giảm nhẹ việc phát thải khí carbon không thể tránh khỏi của quý khách trong chuyến bay.

Các dự án của chúng tôi

Chương trình Trung hòa khí Carbon chuyến bay của chúng tôi đầu tư vào ba kiểu dự án:

Bảo tồn  Bảo vệ rừng để phòng ngừa phát thải thoát ra khí quyển
Phục hồi Phục hồi sự đa dạng sinh học để loại trừ phát thải ra khí quyển
Sáng tạo Đầu tư trong các sáng kiến hiệu quả năng lượng và phát triển công nghệ làm giảm lượng phát thải ra khí quyển

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về các loại dự án mà khoản đóng góp của quý khách hỗ trợ khi quý khách bay hạng trung tính carbon:

Tiếp theo là gì?

Với sự giúp đỡ của quý khách, Jetstar và Tập đoàn Qantas sẽ đạt được mục tiêu về lượng khí thải carbon bằng không vào năm 2050. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hãy tham gia cùng chúng tôi để hướng tới một tương lai phát thải thấp!