Cách dùng voucher điểm thưởng giá vé gói ưu đãi:

  • Việc đổi điểm lấy chuyến bay Jetstar chỉ áp dụng tối đa bằng giá trị được nêu trong voucher
  • Người có tên trong voucher này phải là hành khách bay trong đặt chỗ mới.
  • Có giá trị trong 6 tháng kể từ Ngày Xuất với điều kiện đặt chỗ ban đầu là trên Jetstar Asia (3K) hoặc Jetstar Japan (GK)
  • Có giá trị trong 3 năm kể từ Ngày Xuất với điều kiện đặt chỗ ban đầu là trên Jetstar Airways (JQ)
  • Đặt chỗ của quý khách phải được thực hiện hoặc thay đổi trước Ngày Hết Hạn
  • Đặt bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar hiện có trên Jetstar.com hoặc qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar khi quý khách đổi điểm lấy Voucher này
  • Chỉ được đổi điểm trong một đặt chỗ, bất kỳ khoản tiền thừa nào không đổi trong đặt chỗ đó sẽ bị mất và điểm thưởng sẽ không còn

Điều khoản & Điều kiện Voucher

(a) ‘Cách sử dụng Voucher này’ là một phần của Điều khoản & Điều kiện Voucher.
(b) Voucher không dành để bán lại. Đối với bất kỳ Voucher nào bị bán lại, Jetstar bảo lưu quyền hủy Voucher đó và bất kỳ đặt chỗ nào tại Jetstar có liên quan mà không phải bồi thường.
(c) Ngày đặt chỗ sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Đặt chỗ của quý khách phải được thực hiện hoặc thay đổi qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar trước Ngày Hết Hạn, đối với bất kỳ hành trình nào trên các chuyến bay của Jetstar khả dụng tại thời điểm quý khách sử dụng Voucher. Nếu quý khách không sử dụng Voucher trong khoảng thời gian này thì Voucher sẽ hết hạn và quý khách sẽ mất giá trị của Voucher. Nếu quý khách đổi điểm sử dụng Voucher này nhưng sau đó lại thay đổi đặt chỗ vào ngày sau Ngày Hết Hạn thì quý khách sẽ mất giá trị của Voucher. Voucher này được tạo ra vào Ngày Cấp và hết hạn vào Ngày Hết Hạn đã nêu trên. Thời hạn đặt chỗ 6 tháng được tính là 183 ngày kể từ Ngày Cấp.
Đối với các gói voucher mua vé được yêu cầu trên các đặt chỗ của Jetstar Airways (JQ) vào hoặc sau ngày 30/3/2018, thời hạn đặt chỗ được tính là 3 năm (1095 ngày) từ Ngày Phát Hành ghi trên đó.
(d) Mọi hành trình đều căn cứ vào thời gian đặt chỗ, quy định giá vé báo tại thời điểm đặt chỗ và Điều kiện Vận chuyển của Jetstar. Giá vé Jetstar và các quy định gói ưu đãi áp dụng theo giá hoặc giá vé kèm gói ưu đãi đã chọn khi đặt chỗ. Được phép thực hiện một số thay đổi nhất định, có thu phí. Vé máy bay không được hoàn tiền trừ khi có quy định khác. Xem Jetstar.com để biết thêm chi tiết.
(e) Quý khách phải sử dụng Voucher này chỉ trong một đặt chỗ. Bất kỳ khoản tiền nào không đổi trong đặt chỗ đó sẽ bị mất và điểm thưởng sẽ không còn.
(f) Voucher này chỉ có thể đổi lấy vé và các tùy chọn gói ưu đãi của Jetstar, thuế, phí và các khoản lệ phí kèm theo đặt chỗ thông thường của Jetstar qua internet hoặc điện thoại ở mức giá bằng mức giá trị tối đa của Voucher. Voucher này không đổi được các sản phẩm Jetstar Holiday (bao gồm phòng nghỉ, các hoạt động, đưa đón, đỗ xe, bảo hiểm và thuê xe). Voucher này phải được nhận như đã nêu và không được bồi hoàn nếu người nhận không thể dùng nó như đã nêu. Voucher này không đổi được thành tiền mặt hoặc hàng hóa và dịch vụ khác. Voucher của Jetstar không được hoàn tiền.
(g) Jetstar Airways Pty Limited (“Jetstar”) không chịu trách nhiệm về thời tiết hoặc các điều kiện khác ở điểm đến của hành trình và người nhận Voucher cần tự tìm hiểu trước khi khởi hành. Jetstar, các công ty con có liên quan, quản lý, nhân viên và đại lý của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc tổn thương cá nhân nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất trực tiếp, gián tiếp và nhân quả) mà hành khách gặp phải hoặc chịu đựng liên quan với việc sử dụng Voucher này, trừ bất kỳ trách nhiệm nào mà không thể loại trừ theo luật.
(h) Bất kỳ đặt chỗ bổ sung nào có liên quan với Voucher này đều sẽ phải căn cứ vào các điều kiện đặt chỗ tiêu chuẩn.
(i) Jetstar sẽ thu thập thông tin về quý khách và bất kỳ người nào khác có tên trong đặt chỗ để hãng có thể cấp Voucher và thu xếp chuyến đi khi quý khách đổi Voucher. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Jetstar, bao gồm cách truy cập thông tin, xin mời vào Jetstar.com. Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243.