Cách dùng voucher điểm thưởng giá vé gói ưu đãi:

 • Việc đổi điểm lấy chuyến bay Jetstar chỉ áp dụng tối đa bằng giá trị được nêu trong voucher
 • Người có tên trong voucher này phải là hành khách bay trong đặt chỗ mới.
 • Trường hợp đặt chỗ ban đầu với:
  • Jetstar Airways (JQ): Phiếu ưu đãi có giá trị trong 3 năm
  • Jetstar Japan (GK): Phiếu ưu đãi có giá trị trong 6 tháng
  • Jetstar Asia (3K): Phiếu ưu đãi có giá trị trong 18 tháng
 • Đặt chỗ của quý khách phải được thực hiện hoặc thay đổi trước Ngày Hết Hạn
 • Đặt bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar hiện có trên Jetstar.com hoặc qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar khi quý khách đổi điểm lấy Voucher này
 • Có thể đổi phiếu ưu đãi này để thanh toán cho nhiều đặt chỗ chuyến bay của Jetstar cho đến khi hết giá trị phiếu, cho đến ngày hết hạn của phiếu
  Lưu ý. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2023, phiếu ưu đãi sử dụng một lần hiện tại của quý khách sẽ đổi thành sử dụng nhiều lần

Điều khoản & Điều kiện Voucher

(a) ‘Cách sử dụng Voucher này’ là một phần của Điều khoản & Điều kiện Voucher.
(b) Voucher không dành để bán lại. Đối với bất kỳ Voucher nào bị bán lại, Jetstar bảo lưu quyền hủy Voucher đó và bất kỳ đặt chỗ nào tại Jetstar có liên quan mà không phải bồi thường.
(c) Ngày đặt chỗ phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Đặt chỗ hoặc thay đổi của quý khách phải được thực hiện qua trang Jetstar.com hoặc thông qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Jetstar trước Ngày hết hạn, để bay trên bất kỳ chuyến bay Jetstar còn chỗ nào tại thời điểm quý khách đổi Phiếu ưu đãi này. Nếu quý khách không thanh toán bằng Phiếu ưu đãi này trong thời hạn quy định, Phiếu ưu đãi sẽ hết hạn và quý khách sẽ mất giá trị tiền trên phiếu này. Nếu quý khách thanh toán bằng Phiếu ưu đãi này nhưng sau đó thay đổi đặt chỗ vào ngày sau Ngày hết hạn, quý khách sẽ mất giá trị tiền trên phiếu này. Phiếu ưu đãi này được lập vào Ngày phát hành và hết hạn vào Ngày hết hạn như nêu ở trên. Thời hạn đặt chỗ 6 tháng được tính là 183 ngày kể từ Ngày phát hành ghi trên Phiếu ưu đãi. Thời hạn đặt chỗ 18 tháng được tính là 548 ngày kể từ Ngày phát hành ghi trên Phiếu ưu đãi. Thời hạn đặt chỗ 3 năm được tính là 1095 ngày kể từ Ngày phát hành ghi trên Phiếu ưu đãi.
(d) Mọi hành trình đều căn cứ vào thời gian đặt chỗ, quy định giá vé báo tại thời điểm đặt chỗ và Điều kiện Vận chuyển của Jetstar. Giá vé Jetstar và các quy định gói ưu đãi áp dụng theo giá hoặc giá vé kèm gói ưu đãi đã chọn khi đặt chỗ. Được phép thực hiện một số thay đổi nhất định, có thu phí. Vé máy bay không được hoàn tiền trừ khi có quy định khác. Xem Jetstar.com để biết thêm chi tiết.
(e) Quý khách phải sử dụng Voucher này chỉ trong một đặt chỗ. Bất kỳ khoản tiền nào không đổi trong đặt chỗ đó sẽ bị mất và điểm thưởng sẽ không còn.
(f) Voucher này chỉ có thể đổi lấy vé và các tùy chọn gói ưu đãi của Jetstar, thuế, phí và các khoản lệ phí kèm theo đặt chỗ thông thường của Jetstar qua internet hoặc điện thoại ở mức giá bằng mức giá trị tối đa của Voucher. Voucher này không đổi được các sản phẩm Jetstar Holiday (bao gồm phòng nghỉ, các hoạt động, đưa đón, đỗ xe, bảo hiểm và thuê xe). Voucher này phải được nhận như đã nêu và không được bồi hoàn nếu người nhận không thể dùng nó như đã nêu. Voucher này không đổi được thành tiền mặt hoặc hàng hóa và dịch vụ khác. Voucher của Jetstar không được hoàn tiền.
(g) Jetstar Airways Pty Limited (“Jetstar”) không chịu trách nhiệm về thời tiết hoặc các điều kiện khác ở điểm đến của hành trình và người nhận Voucher cần tự tìm hiểu trước khi khởi hành. Jetstar, các công ty con có liên quan, quản lý, nhân viên và đại lý của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc tổn thương cá nhân nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất trực tiếp, gián tiếp và nhân quả) mà hành khách gặp phải hoặc chịu đựng liên quan với việc sử dụng Voucher này, trừ bất kỳ trách nhiệm nào mà không thể loại trừ theo luật.
(h) Bất kỳ đặt chỗ bổ sung nào có liên quan với Voucher này đều sẽ phải căn cứ vào các điều kiện đặt chỗ tiêu chuẩn.
(i) Jetstar sẽ thu thập thông tin về quý khách và bất kỳ người nào khác có tên trong đặt chỗ để hãng có thể cấp Voucher và thu xếp chuyến đi khi quý khách đổi Voucher. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Jetstar, bao gồm cách truy cập thông tin, xin mời vào Jetstar.com. Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243.