Yêu cầu biết thêm thông tin

Các thành viên Khách hàng thường xuyên tại Qantas
Cuộc gọi từ Úc 13 11 31
Từ bên ngoài lãnh thổ Úc +613 9658 5302
Các thành viên Emirates Skywards
Hãy truy cập vào phần Trung tâm hỗ trợ Emirates
Các thành viên ngân hàng JAL Mileage
Kiểm tra Trang web JAL để có thông tin liên lạc chính xác