Chúng tôi biết hành lý vô cùng quan trọng với quý khách, vì vậy chúng tôi sẽ luôn làm tốt nhất để đảm bảo quý khách có thể nhận hành lý đúng giờ trong điều kiện giống như khi chúng tôi nhận hành lý.

Nếu khi đến quý khách phát hiện ra hành lý ký gửi của bạn đã bị trì hoãn hoặc bị hư hỏng, xin vui lòng báo cáo đến bộ phận hoặc Trung tâm Dịch vụ Hành lý Jetstar trước khi rời khỏi sân bay.

Nếu quý khách muốn khiếu nại, quý khách cần phải khai báo trong thời hạn được quy định theo công ước quốc tế hoặc pháp luật địa phương nơi hãng hàng không khai thác. Thời hạn hiện nay là:

Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản, New Zealand và Úc

  • 3 ngày đối với hành lý ký gửi bị hư hỏng
  • 21 ngày đối với hành lý ký gửi bị mất hoặc bị trì hoãn
  • 3 ngày đối với hành lý xách tay

Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế

  • 7 ngày đối với hành lý ký gửi bị hư hỏng
  • 21 ngày đối với hành lý ký gửi bị mất hoặc bị trì hoãn

Khi quý khách nhận được số hiệu hành lý chậm, quý khách có thể kiểm tra tình trạng hành lý bị trì hoãn hoặc cập nhật thông tin trực tuyến. Nếu quý khách đã cung cấp số điện thoại liên lạc hiện tại và / hoặc địa chỉ email khi báo cáo sự cố chậm trễ tại sân bay, chúng tôi sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho Quý khách khi chúng tôi có bản cập nhật về vị trí hành lý của quý khách.

Yêu cầu bồi thường hành lý thất lạc

Nếu quý khách cần yêu cầu bồi thường vì thất lạc hành lý hoặc bồi hoàn chi phí, Liên hệ với chúng tôi. Vui lòng cung cấp toàn bộ các thông tin chi tiết, bao gồm chi tiết về đặt chỗ, chuyến bay, những đồ vật bên trong hành lý và biên lai chi tiết thất lạc của quý khách. Chúng tôi không thể giải quyết yêu cầu bồi thường nếu thiếu toàn bộ các thông tin chi tiết này.

Trách nhiệm pháp lý của Jetstar đối với chi phí hành lý thất lạc và hành lý chậm chuyến được giới hạn theo công ước quốc tế và pháp luật sở tại. Vui lòng xem Điều lệ Vận chuyển Jetstar để biết chi tiết.

Khiếu nại hành lý bị hư hỏng

Quý khách cần phải cung cấp báo giá sửa chữa và hình ảnh của các phần bị hư hỏng để đánh giá hợp lý yêu cầu bồi thường. Sau khi xem xét yêu cầu của hành khách, chúng tôi có thể chọn chi trả cho phí thay thế, sửa chữa các phần bị hư hỏng theo quyết định của chúng tôi dựa trên những thông tin hành khách cung cấp và phù hợp với các giới hạn trách nhiệm pháp lý liên quan về bồi thường. Xin vui lòng xem Điều lệ vận chuyển của Jetstar

Xin lưu ý rằng khấu hao, hao mòn có thể áp dụng đối với các yêu cầu của quý vị.

Tài sản bị thất lạc

Trong trường hợp chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ hành lý nào mà quý khách để quên trên khoang hành khách thuộc một trong những máy bay của chúng tôi hoặc trong nhà ga sân bay, quý khách có thể Liên hệ với chúng tôi để kiểm tra xem liệu những hành lý này có được cất đi hay không.