Có nhiều loại phiếu thanh toán khác nhau. Quý khách nên tham khảo phiếu thanh toán để biết các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Phiếu thanh toán Jetstar của quý khách.

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Phiếu thanh toán Jetstar,

 • Phiếu thanh toán có thể được sử dụng một lần hoặc nhiều hơn một lần. Phiếu thanh toán có thể được đổi để thanh toán cho nhiều đặt chỗ chuyến bay của Jetstar cho đến khi hết giá trị của Phiếu thanh toán cho đến Ngày hết hạn của phiếu.
 • Nếu có thể sử dụng phiếu thanh toán một lần, quý khách chỉ phải đổi Phiếu thanh toán trong một lần đặt chỗ. Bất kỳ số tiền nào chưa sử dụng hết trong đặt chỗ đó sẽ bị hủy, không còn tiền dư
 • Nếu phiếu thanh toán có thể chuyển nhượng, người có tên trên phiếu thanh toán có thể chuyển nhượng cho người khác và không cần phải là hành khách trong đặt chỗ
 • Phiếu thanh toán này không thể chuyển nhượng, người có tên trên phiếu phải là hành khách trong đặt chỗ.

Đối với phiếu thanh toán của Jetstar Airways,

 • Một số phiếu thanh toán chỉ có thể được đổi cho các chuyến bay và chỉ có thể được đổi để thanh toán cho các chuyến bay của Jetstar bao gồm giá vé và các tùy chọn gói dịch vụ, thuế và phí. Không thể đổi Phiếu thanh toán đối với thanh toán cho các sản phẩm Jetstar Holiday (bao gồm gói lưu trú, chuyến bay và khách sạn, các hoạt động, đưa đón, chỗ đậu xe hoặc bảo hiểm).
 • Một số phiếu thanh toán có thể được đổi cho các chuyến bay và các sản phẩm Jetstar Holiday. Nếu trường hợp này xảy ra, Phiếu thanh toán này có thể được đổi cho thanh toán các chuyến bay bao gồm Giá vé và các tùy chọn gói dịch vụ, thuế, phí hoặc đối với thanh toán cho các sản phẩm Jetstar Holiday (như gói lưu trú, chuyến bay và khách sạn, các hoạt động, đưa đón, chỗ đỗ xe hoặc bảo hiểm) được đặt trước Chuyến bay của Jetstar trong cùng một hành trình. Không thể đổi Phiếu thanh toán chỉ để thanh toán cho các sản phẩm Jetstar Holiday khi chuyến bay không bao gồm trong cùng một giao dịch.
 • Trước khi đặt chỗ trên bất kỳ chuyến bay quốc tế nào và trước khi đi, hãy xem lời khuyên về việc đi lại của Chính phủ Úc tại www.smartraveller.gov.au.
 • Jetstar sẽ thu thập thông tin về quý khách và bất kỳ người nào khác có tên trong đặt chỗ chuyến bay của quý khách. Để có thêm thông tin về chính sách bảo mật của Jetstar, bao gồm cả cách truy cập thông tin của quý khách, vui lòng vào trang Jetstar.com. Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243.

Đối với phiếu thanh toán Jetstar Asia,

 • Phiếu thanh toán chỉ có thể được đổi để thanh toán cho các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) bao gồm giá vé và các tùy chọn gói dịch vụ, thuế và phí. Không thể đổi Phiếu thanh toán để thanh toán cho bất kỳ chuyến bay nào không phải của Jetstar Asia (3K) hoặc bất kỳ sản phẩm Jetstar Holiday nào (bao gồm gói lưu trú, các hoạt động, đưa đón, chỗ đỗ xe hoặc bảo hiểm).
 • Jetstar sẽ thu thập thông tin về quý khách và bất kỳ người nào khác có tên trên đặt chỗ để có thể cấp Phiếu thanh toán này và có thể xử lý các dịch vụ du lịch khi quý khách thanh toán bằng Phiếu thanh toán này. Để có thêm thông tin về chính sách bảo mật của Jetstar, bao gồm cả cách truy cập thông tin của quý khách, vui lòng vào trang Jetstar.com. Jetstar Asia Airways Pte Ltd BRN200403570D. Số giấy phép đại lý du lịch Singapore: 02495

Đối với phiếu thanh toán của Jetstar Nhật Bản,

 • Phiếu thanh toán có thể được đổi để thanh toán cho các chuyến bay bao gồm giá vé và các tùy chọn gói dịch vụ, thuế hoặc phí. Không thể đổi Phiếu thanh toán này để thanh toán cho các sản phẩm Jetstar Holiday (bao gồm lưu trú, khách sạn và tour du lịch).
 • Jetstar sẽ thu thập thông tin về quý khách và bất kỳ người nào khác có tên trong đặt chỗ chuyến bay của quý khách. Để có thêm thông tin về chính sách bảo mật của Jetstar, bao gồm cả cách truy cập thông tin của quý khách, vui lòng vào trang Jetstar.com. Jetstar Japan Co., Ltd.

Các điều kiện sau đây áp dụng cho tất cả Phiếu thanh toán của Jetstar:

(a) Phần “Cách sử dụng Phiếu thanh toán này” là một phần của các Điều khoản và Điều kiện về Phiếu thanh toán.
(b) Coi phiếu thanh toán này như tiền mặt. Phiếu thanh toán bị thất lạc hoặc mất cắp sẽ không được thay thế.
(c) Các chuyến bay phụ thuộc vào tình trạng sẵn có tại thời điểm đặt chỗ. Điều lệ Vận chuyển và Quy tắc Giá vé của hãng hàng không được áp dụng cho mọi đặt chỗ. Vui lòng truy cập trang Jetstar.com để xem thêm chi tiết.