Nếu quý khách là hội viên Khách hàng Thường xuyên của Qantas, quý khách có thể cộng Điểm Qantas1 và Điểm xếp hạng1 bằng vé Starter Plus, Starter Max hoặc Business Max của Jetstar.

Trên các chuyến bay nội địa của Jetstar New Zealand, quý khách có thể cộng Điểm Qantas trên vé Starter.2

Sử dụng Điểm Qantas

Quý khách có thể sử dụng Điểm Qantas3 để đặt Vé thưởng Truyền thống trên Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) hoặc Jetstar Asia (3K) (ngoài số điểm yêu cầu, quý khách phải trả thuế, phí và phụ phí nhà vận chuyển) hoặc sử dụng sự kết hợp Điểm Qantas và tiền mặt để mua Vé thưởng bằng Điểm kết hợp tiền mặt4.

Đặt ngay

Tăng số dư Điểm Qantas

Hãy nhập số hội viên Khách hàng thường xuyên của Qantas khi đặt chỗ chuyến bay Jetstar đủ điều kiện và quý khách sẽ nhận được Điểm và điểm Xếp hạng Qantas trong tài khoản Khách hàng thường xuyên của Qantas trong vòng 6 tuần kể từ khi hoàn thành hành trình.

Nếu quý khách quên cung cấp số hội viên Khách hàng thường xuyên của Qantas khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung trước khi chuyến bay khởi hành.

Cộng điểm sau khi bay

Nếu Quý khách là hội viên chương trình khách hàng thường xuyên Qantas, Quý khách có thể tích lũy điểm thưởng và điểm xét hạng trên hạng mục khách hàng thân thiết khi Quý khách đặt các chuyến bay Jetstar đủ điều kiện.

Điểm và điểm Xếp hạng Qantas

Khi quý khách là hội viên Khách hàng thường xuyên của Qantas, quý khách có thể cộng ĐiểmĐiểm xếp hạng của Qantas trên các chuyến bay đủ điều kiện của Jetstar. Bảng dưới đây giúp đối chiếu giá vé của Jetstar với các mục cộng điểm của Khách hàng thường xuyên của Qantas.

Mục cộng điểm Khách hàng thường xuyên của Qantas

Giá vé Jetstar Mục cộng điểm Khách hàng thường xuyên của Qantas
Starter Điểm và điểm Xếp hạng Qantas không được cộng trên giá vé Starter – ngoại trừ đối với giá vé Starter trên các chuyến bay nội địa của Jetstar New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ cộng Điểm Quantas theo tỷ lệ hạng Phổ thông có chiết khấu.2
Starter Plus Hạng Phổ thông
Starter Max Hạng Phổ thông linh hoạt
Starter FlexiBiz Điểm và điểm Xếp hạng Qantas không được cộng trên giá vé Starter FlexiBiz ngoại trừ đối với giá vé Starter trên các chuyến bay nội địa của Jetstar New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ cộng Điểm Quantas theo tỷ lệ hạng Phổ thông có chiết khấu.2
Hạng thương gia Không cộng Điểm và điểm Xếp hạng Qantas đối với giá vé hạng Thương gia
Business Max Hạng thương gia

Cộng thêm điểm với Thưởng Theo Hạng Hội Viên

Quý khách có cấp độ hội viên Khách hàng thường xuyên của Qantas càng cao thì càng được cộng thêm điểm Qantas trên các chuyến bay Jetstar đủ điều kiện1 với Thưởng Theo Hạng Hội Viên.

  • Hội viên bạc - cộng thêm 50% Điểm Qantas
  • Hội viên vàng - cộng thêm 75% Điểm Qantas
  • Hội viên Bạch kim và Bạch kim Một - cộng thêm 100% Điểm Qantas

Tỷ lệ cộng điểm Thưởng Theo Hạng Hội Viên

Giá vé Jetstar Thưởng Theo Hạng Hội Viên tính trên
Starter Thưởng Theo Hạng Hội Viên không được cộng trên giá vé Starter
Starter Plus Tỷ lệ cộng điểm Hạng phổ thông
Starter Max Tỷ lệ cộng điểm Hạng phổ thông linh hoạt
Starter FlexiBiz Thưởng Theo Hạng Hội Viên không được cộng trên giá vé Starter FlexBiz
Hạng thương gia Thưởng Theo Hạng Hội Viên không được cộng trên giá vé Hạng thương gia
Business Max Tỷ lệ cộng điểm Hạng phổ thông linh hoạt

Cam kết Điểm tối thiểu

Quý khách sẽ được cộng ít nhất 800 Điểm Qantas với Cam kết Điểm tối thiểu trên giá vé Jetstar đủ điều kiện. Trên chuyến bay nội địa của Jetstar New Zealand, quý khách sẽ được cộng tối thiểu 400 Điểm Qantas.

Xem Bảng cộng điểm Qantas và Jetstar Airline để biết thông tin chi tiết về tỷ lệ cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas.

1 Quý khách phải là hội viên của chương trình Khách hàng thường xuyên của Qantas thì mới được cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas. Có thu phí gia nhập. Gia nhập Chương trình Khách hàng thường xuyên của Qantas. Tư cách Hội viên và Điểm Qantas căn cứ vào Điều khoản và Điều kiện Khách hàng thường xuyên của Qantas. Điểm và Điểm xếp hạng Qantas (khi áp dụng) được cộng trên Chuyến bay đủ điều kiện với Qantas hoặc chuyến bay của thành viên liên minh hàng không oneworld® hay hãng Đối tác trên vé máy bay. Điểm và Điểm xếp hạng Qantas không được cộng trên một số loại vé và hạng đặt chỗ. Xem Điều khoản và Điều kiện Khách hàng thường xuyên của QantasBảng cộng điểm Hãng hàng không để biết chi tiết về điều kiện với hãng hàng không áp dụng.

2 Nếu quý khách đang bay trên chuyến bay nội địa New Zealand của Jetstar nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar, quý khách sẽ không thể cộng được Điểm và Điểm xếp hạng Qantas trừ khi quý khách mua gói ưu đãi Starter Plus, Starter Max hoặc Business Max.

3 Chỗ ngồi Vé thưởng Chuyến bay Truyền thống phụ thuộc vào kiểm soát chỗ, khả năng cung cấp chỗ là có hạn và một số chuyến bay sẽ không có chỗ cho Vé thưởng Chuyến bay Truyền thống. Ngoài Điểm Qantas theo yêu cầu thì còn phải trả thêm tiền thuế, phí và phụ phí nhà vận chuyển, những loại chi phí này có thể thay đổi và được báo giá tại thời điểm đặt chỗ. Để biết thêm thông tin, xin mời vào Vé thưởng Chuyến bay Truyền thống Qantas.

4 Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt hiện có trên các chuyến bay còn chỗ mở bán có số hiệu chuyến bay của Qantas hoặc Jetstar. Điểm Qantas cần thiết gồm có tiền thuế, phí, phụ phí nhà vận chuyển (trừ phí sân bay địa phương hoặc phí thu khi đặt chỗ), có thể thay đổi và được báo giá tại thời điểm đặt chỗ. Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt cho phép quý khách chọn số Điểm Qantas muốn đổi trên mức tối thiểu đã định và trả số tiền còn lại của giá vé. Tối thiểu 5.000 điểm mỗi đặt chỗ trên Qantas và 3.500 điểm mỗi đặt chỗ trên Jetstar sẽ được dùng để đổi lấy bất kỳ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt nào. Xin mời vào Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt để biết thêm thông tin.