1. Điều kiện chung

  1.1. Các Điều khoản và Điều kiện của đặt vé đoàn này áp dụng cho các vé đoàn do đại lý đã đăng ký tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Ấn Độ và Sri Lanka thực hiện

  1.2. Du lịch theo đoàn sẽ tùy thuộc vào điều kiện vận chuyển của hãng vận chuyển.

  1.3 Đặt vé đoàn có nghĩa là 10 hành khách trở lên đi cùng nhau hoặc vì mục đích chung.

  1.4 Hạn mức hành lý ký gửi có thể kết hợp và chia sẻ giữa các thành viên trong cùng đoàn, nếu có yêu cầu.

  1.5. Vé đặt theo đoàn không được hoàn và chuyển nhượng lại. Hành khách không thực hiện thủ tục check-in đối với chuyến bay đã đặt sẽ mất toàn bộ giá trị vé đã mua.

  1.6. Thay đổi điểm khởi hành và/hoặc điểm đến sẽ không được chấp thuận.

  1.7. Lịch bay có thể được thay đổi.

  1.8. Đặt vé đoàn đi kèm với lựa chọn chỗ ngồi tiêu chuẩn.

2. Giữ chỗ

  2.1. Tất cả giá vé sẽ tùy tuộc vào tình trạng hiện có ở thời điểm thực hiện đặt chỗ.

  2.2. Jetstar sẽ không giữ bất kì chỗ nào cho đến khi chúng tôi nhận được xác nhận báo giá.

  2.3. Nếu giá vé được báo không còn tại thời điểm xác nhận, Jetstar sẽ cung cấp báo giá thay đổi dựa trên tình trạng chổ hiện có.

  2.4. Khi báo giá đã được chấp thuận và nếu được áp dụng (xem mục 5) Jetstar sẽ giữ chỗ (theo thời hạn) để tiến hành đặt cọc/hoặc thanh toán đầy đủ.

  2.5. Jetstar có quyền hủy chỗ đã giữ nếu như chưa nhận được thanh toán (đặt cọc/thanh toán đầy đủ) trong thời hạn thanh toán (xem mục 5).

  2.6. Tất cả các khoản đặt cọc được tính trên từng hành khách, từng chuyến bay.

  2.7. Số tiền đặt cọc không được phép hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

3. Tên hành khách

  3.1. Danh sách tên (theo hộ chiếu) phải được nộp ít nhất 14 ngày trước ngày khởi hành.

  3.2. Thay đổi tên miễn phí lên đến 24 giờ trước giờ khởi hành.

4. Phương pháp thanh toán

  4.1. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua các kênh sau:

   4.1.1. Tài khoản đại lý.

   4.1.2. Thẻ tín dụng (AMEX / Visa / Master / Diners).

   4.1.3. Chuyển khoản ngân hàng hoặc phiếu thanh toán (chi tiết ngân hàng sẽ được cung cấp khi đặt chỗ được xác nhận, vui lòng gửi email ủy nhiệm chi hoặc hình ảnh phiếu thanh toán tại thời điểm thực hiện thanh toán)

  4.2. Không áp dụng phí đặt chỗ & dịch vụ cho đặt chỗ đoàn

5. Thanh toán và thời gian thay đổi

Quốc tế chặng ngắn
Hành lý 7 kg hành lý ký gửi và 25 kg hành lý ký gửi cho mỗi hành khách#
Đặt cọc (xem mục 6) 50 SGD hoặc tương đương cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay, với khoản đặt cọc bổ sung cho các chuyến bay nối chuyến nếu có
31+ ngày trước ngày khởi hành Đặt cọc trong vòng 7 ngày. Thanh toán đầy đủ phải được thực hiện 30 ngày trước ngày khởi hành
30-0 ngày trước ngày khởi hành Không phải đặt cọc. Đặt chỗ được giữ tối đa đến 24 tiếng và phải được thanh toán đầy đủ 100%
Thay đổi ngày & giờ bay (trước khi thanh toán đầy đủ 100%) Chênh lệch giá vé hiện hành* áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay – cộng với các chuyến bay nối chuyến nếu có
Thay đổi ngày & giờ bay (sau khi thanh toán đầy đủ 100%) Phí thay đổi là 80 SGD hoặc tương đương CỘNG VỚI *chênh lệch giá vé hiện hành áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay – cộng với các chuyến bay nối chuyến nếu có
Tỉ lệ phạt cọc 100%

*Chênh lệch giá vé là sự chênh lệch (nếu có) giữa hạng giá vé đã đặt và hạng giá vé hiện có vào ngày thực hiện thay đổi, ít nhất bằng hoặc cao hơn hạng giá vé hiện có.
# 20 kg hành lý ký gửi cho mỗi hành khách, cho đặt chỗ thực hiện tại Thái Lan hoặc Việt Nam


Đối với chặng bay dài quốc tế
Hành lý 7 kg hành lý ký gửi và 25 kg hành lý ký gửi cho mỗi hành khách#
Đặt cọc (xem mục 6) 100 SGD hoặc tương đương cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay, với khoản đặt cọc bổ sung cho các chuyến bay nối chuyến nếu có
46+ ngày trước ngày khởi hành Đặt cọc trong vòng 7 ngày. Thanh toán đầy đủ phải được thực hiện 30 ngày trước ngày khởi hanh
45-0 ngày trước ngày khởi hành Không phải đặt cọc. Đặt chỗ được giữ tối đa đến 24 tiếng và phải được thanh toán đầy đủ 100%
Thay đổi ngày & giờ bay (trước khi thanh toán đầy đủ) Chênh lệch giá vé hiện hành* áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay – cộng với các chuyến bay nối chuyến nếu có
Thay đổi ngày & giờ bay (sau khi thanh toán đầy đủ) Phí thay đổi là 110 SGD hoặc tương đương CỘNG VỚI *chênh lệch giá vé hiện hành áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay – cộng với các chuyến bay nối chuyến nếu có
Tỉ lệ phạt cọc 100%

*Chênh lệch giá vé là sự chênh lệch (nếu có) giữa hạng giá vé đã đặt và hạng giá vé hiện có vào ngày thực hiện thay đổi, ít nhất bằng hoặc cao hơn hạng giá vé hiện có.
# 20 kg hành lý ký gửi cho mỗi hành khách, cho đặt chỗ thực hiện tại Thái Lan hoặc Việt Nam

Bảng tiền đặt cọc
(cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay)
Đơn vị tiền 3K, GK, JQ (nội địa và quốc tế chặng ngắn) Quốc tế đường dài
VND 800,000 1,600,000
AUD 30.00 60.00
IDR 350,000.00 700,000.00
MYR 80.00 160.00
NZD 30.00 60.00
PHP 1,500.00 3,000.00
SGD 50.00 100.00
THB 1,250.00 2,500.00
USD 35.00 70.00
JPY 4,050 8,100
LKR 6,000 12,000

* Các điều kiện trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước

Cập nhật ngày 17 tháng 8 năm 2020