Khi quý khách bay cùng chúng tôi, hãy đảm bảo quý khách làm thủ tục chuyến bay trực tuyến – không tiếp xúc và giúp quý khách đi qua sân bay nhanh hơn.

Tuy nhiên, một số hành khách phải làm thủ tục chuyến bay tại sân bay. Để biết các trường hợp ngoại lệ khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, hãy xem mục Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Nếu quý khách phải làm thủ tục chuyến bay tại sân bay, điều quan trọng là quý khách phải đến sớm nhất có thể. Thời gian làm thủ tục chuyến bay và thời gian lên máy bay khác nhau nên quý khách cần biết rõ thời gian của chuyến đi. Xem hành trình của quý khách để biết thông tin chính xác nhất về thời gian và nơi làm thủ tục chuyến bay.

Xin lưu ý là nếu quý khách không đến cửa lên máy bay đúng giờ, quý khách sẽ không thể lên chuyến bay và quý khách có thể bị mất toàn bộ vé.

Dưới đây là thông tin quý khách cần biết về làm thủ tục tại sân bay: