Các chuyến bay đủ điều kiện cho phép lên máy bay bằng thẻ lên máy bay trên di động

Cách nhận thẻ lên máy bay trên di động

Cách làm thủ tục cho hành lý bằng thẻ lên máy bay trên di động

Các chuyến bay đủ điều kiện cho phép lên máy bay bằng thẻ lên máy bay trên di động

Trên một số chuyến bay, nếu quý khách đủ điều kiện được làm thủ tục trực tuyến, quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên di động thay cho thẻ giấy.

Thẻ lên máy bay trên di động có thể được sử dụng trên những chuyến bay sau đây:

 • Các chuyến bay nội địa của Jetstar Airways (JQ) tại Úc hoặc New Zealand.
 • Các chuyến bay nội địa của Jetstar Japan (GK)
 • Các chuyến bay quốc tế lựa chọn của Jetstar Asia (3K) khởi hành từ Singapore và Indonesia

Hành khách có thẻ lên máy bay trên điện thoại có thể đi thẳng ra cửa lên máy bay sau khi đến sân bay. Xem các chuyến bay và giới hạn áp dụng trên trang Đi thẳng ra cửa lên máy bay.

Cách sử dụng thẻ lên máy bay trên di động

Nếu quý khách đang sử dụng ứng dụng Jetstar để làm thủ tục thì thẻ lên máy bay trên di động được lưu trong ứng dụng này.

Nếu quý khách đang không sử dụng ứng dụng Jetstar thì hãy làm theo những hướng dẫn sau:

 1. Khi làm thủ tục, chọn ‘Gửi qua tin nhắn SMS’ (ở Nhật Bản thì chọn ‘Gửi email thẻ lên máy bay trên di động’).
 2. Quý khách có thể chọn gửi toàn bộ thẻ lên máy bay cho một người, hoặc từng thẻ lên máy bay cho từng hành khách.
 3. Thẻ lên máy bay trên di động sẽ được gửi dưới dạng liên kết qua tin nhắn SMS (hoặc email tại Nhật Bản). Hãy mở liên kết này trên điện thoại để truy cập và lưu thẻ lên máy bay. Nếu quý khách cần tải về thẻ lên máy bay một lần nữa vì bất kỳ lý do nào, hãy vào làm thủ tục trực tuyến và nhập tên và mã đặt chỗ để xem, lưu, tải về và/hoặc in thẻ lên máy bay. Nếu mọi tác vụ này đều không thành thì quý khách luôn luôn có thể nhận thẻ lên máy bay tại quầy làm thủ tục tại sân bay trước khi quầy đóng cửa trước chuyến bay.
 4. Quý khách nên lưu thẻ lên máy bay vào ứng dụng Wallet hoặc Passbook của điện thoại thông minh. Quý khách có thể thực hiện điều này bằng cách chọn ‘Thêm vào Wallet’’, rồi nhấp ‘Thêm’ ở phía trên của thẻ lên máy bay.
 5. Nếu quý khách bay mà không có hành lý ký gửi thì hãy tới thẳng cửa lên máy bay và xuất trình thẻ lên máy bay trên di động sẵn sàng để quét ảnh khi quý khách lên máy bay. Nếu quý khách có hành lý ký gửi thì xem mục Hành lý Ký gửi bên dưới.
 6. Hãy tăng độ sáng màn hình ở cửa lên máy bay để dễ quét ảnh. Nếu do màn hình bị vỡ hoặc điện thoại hết pin nên không quét ảnh được thẻ lên máy bay thì hãy dùng phiên bản PDF nếu quý khách có hoặc đề nghị nhân viên tại sân bay của chúng tôi cung cấp thẻ lên máy bay bằng giấy.

Tiết kiện thời gian và giảm áp lực – hãy thêm thẻ lên máy bay vào ứng dụng Wallet hoặc Passbook trên điện thoại thông minh của quý khách trước khi quý khách có mặt tại cửa lên máy bay!

Cách làm thủ tục cho hành lý bằng thẻ lên máy bay trên di động

 1. Quét ảnh thẻ lên máy bay trên di động tại kiosk sân bay. (Nếu không có kiosk thì quý khách hãy gửi hành lý ký gửi tại quầy làm thủ tục.)
 2. Tại kiosk, hãy in thẻ hành lý và gắn vào đúng hành lý.
 3. Để hành lý ở nơi ký gửi hành lý tự động.