Hiện tại thì Jestar không chấp nhận chuyên chở động vật cảnh, tuy nhiên quý khách có thể sắp xếp mang theo động vật cảnh với Qantas Freight.

Xem thêm thông tin về hành lý ký gửi tại.