Phiếu ưu đãi của Jetstar Airways cho các đặt chỗ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 9 năm 2023

Thông tin dành cho phiếu ưu đãi COVID của Jetstar Airways*

Jetstar Airways gia hạn thêm thời gian đặt chỗ bằng phiếu ưu đãi COVID*, giúp quý khách có thêm thời gian mà không bị giới hạn để đặt chỗ chuyến bay.

Quý khách có thể sử dụng phiếu ưu đãi hiện tại để đặt chỗ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu chưa sử dụng phiếu ưu đãi sau ngày 31 tháng 12 năm 2023, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào sau khi phiếu ưu đãi hết hạn để nhận phiếu ưu đãi mới.

Quý khách không cần thực hiện bất kỳ hành động nào cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 nếu phiếu ưu đãi của quý khách hết hạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể gia hạn phiếu ưu đãi của quý khách trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu chưa sử dụng phiếu ưu đãi hiện tại sau ngày 31 tháng 12 năm 2023, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận phiếu ưu đãi mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

* “Phiếu ưu đãi COVID” đề cập đến tất cả phiếu ưu đãi của Jetstar Airways hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 (sẽ được gia hạn theo yêu cầu).

Thông tin dành cho phiếu ưu đãi tín dụng do Jetstar Asia (3K) phát hành

Đối với tất cả phiếu ưu đãi được Jetstar Asia (3K) phát hành do COVID-19 sắp hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023:

Đổi phiếu ưu đãi của quý khách trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho các hành trình đến tháng 12 năm 2024.

Quý khách có thể sử dụng phiếu ưu đãi của mình để đặt bất kỳ chuyến bay nào có sẵn và lịch bay của Jetstar thường được lên lịch trước tối đa 12 tháng.

Cách sử dụng phiếu ưu đãi để đổi vé như thế nào?

Tôi có thể đặt chỗ cho người khác bằng phiếu ưu đãi của tôi không?

Tôi nên làm gì nếu phiếu ưu đãi của tôi không đúng tên?

Tôi có thể sử dụng phiếu ưu đãi của mình cho nhiều đặt chỗ không?

Phiếu ưu đãi của tôi có thể được gia hạn không?

Tôi có thể kiểm tra số dư và ngày hết hạn bằng cách nào?

Tôi có thể đặt phòng khách sạn bằng phiếu ưu đãi của mình không?

Tôi đã yêu cầu cấp phiếu ưu đãi. Khi nào tôi có thể nhận được phiếu này?

Cách sử dụng phiếu ưu đãi để đổi vé như thế nào?

Quý khách có thể đổi phiếu ưu đãi khi đặt vé chuyến bay Jetstar hoặc thực hiện các thay đổi/bổ sung cho đặt chỗ hiện tại của Jetstar.

Nếu đặt chỗ trên jetstar.com, quý khách sẽ cần nhập mã số phiếu ưu đãi của mình ở phần “Xem lại và thanh toán”. Chỉ cần chọn “Sử dụng phiếu ưu đãi hoặc thẻ quà tặng” làm phương thức thanh toán và nhập mã số phiếu ưu đãi vào ô được yêu cầu.

Nếu đặt chỗ qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar, vui lòng cho họ biết mã số phiếu ưu đãi của quý khách.

Quý khách có thể sử dụng nhiều hơn một phiếu ưu đãi cho một đặt chỗ (nếu quý khách có nhiều phiếu ưu đãi).

Tôi có thể đặt chỗ cho người khác bằng phiếu ưu đãi của tôi không?

Người có tên trên phiếu ưu đãi phải phải là hành khách sẽ bay với đặt chỗ mới hoặc được nêu tên là địa chỉ liên hệ đặt chỗ. Nếu quý khách muốn sử dụng phiếu ưu đãi của mình để đặt chỗ cho người khác, chỉ cần thêm tên của họ với tư cách là hành khách và thêm thông tin chi tiết của quý khách làm thông tin liên hệ đặt chỗ trên trang “Thông tin hành khách và liên hệ” khi quý khách đặt chỗ trên jetstar.com.

Tôi nên làm gì nếu phiếu ưu đãi của tôi không đúng tên?

Phiếu ưu đãi của quý khách phải được tạo cùng tên với người liên hệ đặt chỗ trong đặt chỗ ban đầu của quý khách.

Nếu phiếu ưu đãi của quý khách đến không đúng tên, có thể là do quý khách đã đặt vé qua một đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba, và tên của người liên hệ sẽ là tên của họ chứ không phải tên quý khách. Quý khách vẫn có thể sử dụng phiếu ưu đãi này bằng cách đặt tên đó làm “liên hệ” trong đặt chỗ mới của quý khách. Hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ rất vui lòng xuất lại phiếu ưu đãi cho quý khách.

Tôi có thể sử dụng phiếu ưu đãi của mình cho nhiều đặt chỗ không?

Có. Bất kỳ phiếu ưu đãi mới và hiện chưa sử dụng nào do Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK) phát hành do ảnh hưởng của COVID-19 trở thành phiếu ưu đãi sử dụng nhiều lần

Sử dụng nhiều lần có nghĩa là phiếu ưu đãi có thể được sử dụng trong nhiều đặt chỗ. Quý khách có thể sử dụng một phần giá trị của phiếu ưu đãi cho một lần đặt chỗ, và phần tiền còn lại, nếu có, cho một lần đặt chỗ khác.

Quý khách không rõ phiếu ưu đãi còn lại bao nhiêu tiền? Kiểm tra giá trị còn lại của phiếu ưu đãi của quý khách trên cổng thông tin về số dư phiếu ưu đãi.

Nếu quý khách nhận được một phiếu ưu đãi vì lý do không liên quan đến COVID-19, vui lòng kiểm tra toàn bộ Các điều khoản và điều kiện trên phiếu ưu đãi của quý khách.

Phiếu ưu đãi của tôi có thể được gia hạn không?

Phiếu ưu đãi được Jetstar Airways (JQ) phát hành do COVID-19 sắp hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 được gia hạn vô thời hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Đối với phiếu ưu đãi được Jetstar Asia (3K) phát hành do COVID-19, trước đây, chúng tôi đã gia hạn ngày hết hạn cho các phiếu ưu đãi được phát hành do COVID-19 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 để quý khách có thêm thời gian đặt chỗ.

Các chuyến bay của chúng tôi thường có sẵn trước khoảng 12 tháng, vì vậy quý khách sẽ có nhiều thời gian hơn trước khi cần đi du lịch.

Nếu đặt chỗ qua đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba (ví dụ: Flight Centre), quý khách sẽ cần liên hệ trực tiếp với họ để được hỗ trợ.

Tôi có thể kiểm tra số dư và ngày hết hạn bằng cách nào?

Quý khách có thể kiểm tra số tiền còn lại và ngày hết hạn phiếu ưu đãi bằng cách truy cập cổng thông tincổng thông tin số dư phiếu ưu đãi.

Tôi có thể đặt phòng khách sạn bằng phiếu ưu đãi của mình không?

Quý khách có thể đặt phòng khách sạn trên trang web của Jetstar bằng cách sử dụng phiếu ưu đãi, nhưng chỉ khi có chuyến bay trong cùng đặt chỗ đó. Quý khách cũng có thể đặt các Gói kỳ nghỉ (chuyến bay + khách sạn) bằng phiếu ưu đãi của mình qua www.jetstar.com/holidays

Tôi đã yêu cầu cấp phiếu ưu đãi. Khi nào tôi có thể nhận được phiếu này?

Chúng tôi đang hết sức cố gắng để xử lý yêu cầu về phiếu ưu đãi một cách nhanh nhất có thể. Tùy thuộc vào số lượng yêu cầu mà chúng tôi đang xử lý tại bất kỳ thời điểm nào, có thể sẽ có những chậm trễ nhỏ. Nhưng quý khách có thể tự tin rằng sẽ sớm nhận được thông tin của mình.