Giấy tờ tuỳ thân cần thiết phụ thuộc vào chuyến bay của quý khách là nội địa hay quốc tế.

Nếu quý khách đi trên chuyến bay nội địa của Jetstar, quý khách cần trình giấy tờ tuỳ thân có ảnh, tuy nhiên trong hầu hết trường hợp, quý khách không cần phải trình hộ chiếu. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang:

Quý khách sẽ luôn luôn cần phải mang theo hộ chiếu của mình khi đi chuyến bay quốc tế và các giấy tờ tuỳ thân khác.

Có những yêu cầu cụ thể đối với chuyến bay đi/đến Mỹ và Trẻ em đi một mình.