Ví dụ, mã đặt vé của quý khách là kết hợp của 6 ký tự gồm các chữ cái và số, ví dụ A12BC3.

Nếu quý khách đặt vé tại trang jetstar.com hoặc thông qua ứng dụng Jetstar, quý khách sẽ tìm thấy mã đặt chỗ ở đầu hành trình mà chúng tôi gửi qua email cho quý khách sau khi quý khách đặt vé và gần đầu email thông tin đặt vé mà chúng tôi đã gửi cho quý khách.

Nếu quý khách đặt vé qua một bên thứ ba như đại lý du lịch, hãng hàng không khác hoặc đại lý du lịch trực tuyến, vui lòng xem hành trình quý khách được gửi khi đặt vé.