Phiếu thanh toán dùng trên chuyến bay

  • Phiếu thanh toán dùng trên chuyến bay có thể sử dụng mua trước dịch vụ trên một số chuyến bay và áp dụng cho giá vé Tiết kiệm (Starter). Phiếu thanh toán có thể bao gồm trong giá vé Linh hoạt (Plus) hoặc Tối ưu (Max). Jetstar không gia hạn hiệu lực của phiếu thanh toán
  • Phiếu thanh toán có thể không được cung cấp riêng cho Quý khách. Thẻ lên tàu của Quý khách có thể được sử dụng như phiếu thanh toán trên chuyến bay.
  • Phiếu thanh toán chỉ được sử dụng cho một lần thanh toán duy nhất. Số tiền còn dư (nếu có) sẽ không được hoàn lại .
  • Voucher dùng trong chuyến bay này có thể được sử dụng tới giá trị đã nêu để đổi lấy đồ ăn, đồ uống và các sản phẩm khác của Jetstar trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK). Voucher dùng trong chuyến bay phải được sử dụng như đã quy định và không được bồi hoàn nếu người nhận không thể dùng đúng như quy định. Voucher dùng trong chuyến bay không đổi được thành tiền mặt hoặc hàng hóa và dịch vụ khác.
  • Giao dich trên chuyến bay phụ thuộc vào dịch vụ yêu cầu sẵn có hay không. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu yêu cầu về dịch vụ của Quý khách không sẵn có. Hãy lựa chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ khác vì Quý khách sẽ không được hoàn lại tiền.