Cách thức sử dụng phiếu thanh toán

  • ‘Cách sử dụng Phiếu thanh toán’ là một phần nội dung của Điều kiện áp dụng Phiếu thanh toán.
  • Ngày bay sẽ được áp dụng chặt chẽ. Hồ sơ đặt chỗ của Quý khách được đặt và thay đổi qua trang web jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ khách hàng Jetstar trước ngày hết hạn Phiếu thanh toán, trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar còn chỗ tại thời điểm sử dụng Phiếu thanh toán để thanh toán. Nếu Quý khách không sử dụng Phiếu thanh toán trong khoảng thời gian còn hiệu lực thì Phiếu thanh toán sẽ hết hạn và Quý khách sẽ mất toàn bộ giá trị được quy định trong Phiếu thanh toán. Nếu Quý khách sử dụng Phiếu thanh toán thanh toán cho hồ sơ đặt chỗ của mình nhưng sau đó thực hiện thay đổi hồ sơ đặt chỗ sau ngày hết hạn của Phiếu thanh toán, Quý khách sẽ bị mất toàn bộ giá trị được quy định trên Phiếu thanh toán. Thời gian tạo Phiếu thanh toán được nêu ở Ngày cấp và Phiếu thanh toán hết hiệu lực vào Ngày hết hạn. Khoảng thời gian 03 tháng được tính tương đương với 92 ngày kể từ Ngày cấp.
  • Việc đặt chỗ phụ thuộc vào số ghế còn trống, giá vé và điều kiện vé tại thời điểm đặt giữ chỗ và điều lệ vận chuyển của hãng chuyên chở. Điều kiện của các loại giá vé và các gói dịch vụ đi kèm sẽ được áp dụng. Trừ khi có quy định khác, vé máy bay thanh toán bằng Phiếu thanh toán sẽ không được phép hoàn lại tiền, nhưng được tiến hành các thay đổi với các khoản phí áp dụng theo điều kiện của vé. Xin Quý khách vui long xem thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ www.jetstar.com.
  • Phiếu thanh toán chỉ được sử dụng cho một lần thanh toán duy nhất. Số tiền còn dư (nếu có) sẽ không được hoàn lại .
  • Phiếu thanh toán không được phép chuyển nhượng – Chỉ có giá trị đặt chỗ duy nhất cho người có tên trên Phiếu thanh toán và người có tên trên Phiếu thanh toán chính là hành khách trên hồ sơ đặt chỗ.
  • Phiếu thanh toán chỉ có thể thanh toán tối đa theo giá trị ghi trên phiếu để thanh toán tiền vé máy bay, thuế, phí và các khoản phí khác liên quan đến các đặt chỗ được thực hiện qua trang web www.jetstar.com hoặc qua Trung tâm Phục vụ khách hàng Jetstar. Phiếu thanh toán không được phép thanh toán cho sản phẩm Jetstar Holiday (bao gồm chỗ ở, tour du lịch, di chuyển, bảo hiểm và thuê ô tô). Phiếu thanh toán phải được sử dụng như đã quy định và không có thanh toán nếu như người được thụ hưởng không sử dụng. Phiếu thanh toán này không được phép quy đổi ra tiền mặt hay các hàng hóa, dịch vụ khác.
  • Jetstar không có trách nhiệm thông báo về tình hình thời tiết hay các điều kiện khác tại điểm đến, và người thụ hưởng Phiếu thanh toán có thể tự hỏi thông tin đó trước chuyến đi. Jetstar, các phòng ban, đơn vị liên quan, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp thất lạc, hư hại hay thương tổn cá nhân (bao gồm các lý do trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến mất mát) liên quan đến việc sử dụng Phiếu thanh toán này trừ các trường hợp theo quy định của luật pháp.
  • Mọi đặt chỗ khi sử dụng Phiếu thanh toán này sẽ đều phải tuân theo các điều kiện đặt chỗ áp dụng hiện hành.
  • Jetstar sẽ thu thập các thông tin về Quý khách và người khác có tên trên hồ sơ đặt chỗ để phục vụ việc cấp Phiếu thanh toán và khi sử dụng Phiếu thanh toán để thanh toán, các thông tin sẽ hỗ trợ cho việc xử lý đặt chỗ của Quý khách. Để biết thêm thông tin chi tiết về Chính sách bảo mật của Jetstar, bao gồm cả cách thức tiếp cận thông tin về Quý khách, xin Quý khách truy cập vào trang web jetstar.com.

Jetstar Asia Airways Pte Ltd BRN200403570D. Travel Agent License No. TA 01891