Trung Quốc

 • Haikou

 1. JTS Haikou
  Do Chi nhánh Hainan Xinguolv Travel Service Zhenxing (Dahua Holidays) điều hành
  Tầng 1, 87 Đường Zhenxing, Hải Khẩu, Hải Nam
  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 6 giờ chiều
  Thứ Bảy, 8:30 sáng - 1 chiều
  Phn. +86 898 66754418 / 66500134