Vui lòng cho chúng tôi biết mức hỗ trợ quý khách yêu cầu. Việc xác định mức hỗ trợ quý khách cần sẽ rất hữu ích khi tham khảo các quy tắc IATA được công nhận sau đây khi quý khách đặt chỗ:

WCHR - đường dốc cho xe lăn:

  • quý khách cần hỗ trợ xe lăn trong khoảng thời gian làm thủ tục và lên máy bay
  • quý khách có thể bước lên/xuống bậc khi không được hỗ trợ
  • quý khách có thể tự đi trong khoang máy bay đến/đi từ chỗ ngồi của quý khách

WCHS - bậc cho xe lăn:

  • quý khách cần hỗ trợ xe lăn trong khoảng thời gian làm thủ tục và lên máy bay
  • quý khách không thể bước lên/xuống bậc khi không được hỗ trợ
  • có thể tự đi trong khoang máy bay đến/đi từ chỗ ngồi của quý khách

WCHC - xe lăn trên khoang máy bay:

  • quý khách đi và mang theo thiết bị hỗ trợ di chuyển như xe lăn vận hành bằng tay hoặc chạy bằng pin
  • quý khách cần hỗ trợ xe lăn trong khoảng thời gian làm thủ tục và lên máy bay
  • quý khách không thể bước lên/xuống khi không được hỗ trợ.
  • quý khách không thể di chuyển trong khoang máy bay và có thể yêu cầu hỗ trợ đi vào/ra khỏi ghế máy bay.

Tất cả các mức hỗ trợ xe lăn bao gồm hỗ trợ từ máy bay đến khu vực nhận hành lý tại điểm đến của quý khách. Tất nhiên, quý khách cũng có thể tự đi tại sân bay.

Xin lưu ý rằng có thể có chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ xe lăn, đặc biệt là trong khoảng thời gian bận rộn, vì vậy quý khách nên cân nhắc yếu tố này khi sắp xếp chuyến đi của mình.

Nếu quý khách cần hỗ trợ cho chuyến đi tiếp theo - bao gồm các chuyến bay nối chuyến - vui lòng đảm bảo quý khách sắp xếp để ai đó đón quý khách vì chúng tôi không thể hỗ trợ ngoài khu vực nhận hành lý.

< Trở lại