Thời gian làm thủ tục và lên máy bay

Quý khách hãy tận hưởng một chuyến bay thuận lợi bằng việc đến sớm để làm thủ tục và lên máy bay.

Xin nhớ rằng quầy làm thủ tục cho các chuyến bay mở cửa 2 giờ trước giờ khởi hành tại đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế.

Một giờ cuối trước chuyến bay luôn là thời gian đông người nhất và nếu đến vào lúc này, quý khách có thể phải chờ trước khi được trợ giúp (kể cả việc lấy xe lăn và để nhân viên của chúng tôi đưa quý khách ra cửa khởi hành).

Để giúp đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp mọi trợ giúp mà quý khách yêu cầu một cách kịp thời, vui lòng dành thời gian chuẩn bị cho việc làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay như sau:

Khởi hành nội địa Làm thủ tục chuyến bay: Trước 90 phút
Cửa lên máy bay: Trước 50 phút
Khởi hành quốc tế Làm thủ tục chuyến bay: Trước 120 phút
Cửa lên máy bay: Trước 50 phút

Tất nhiên quý khách không phải chờ chúng tôi. Nếu quý khách không cần chúng tôi trợ giúp để ra cửa lên máy bay và muốn ăn lót dạ hoặc nghỉ ngơi trước chuyến bay, quý khách có thể tự đi ra cửa lên máy bay. Chỉ cần quý khách đảm bảo dành đủ thời gian để có mặt tại cửa lên máy bay và thực hiện chuyến bay của mình.