Đặt trước dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp đai cố định thân trên để giúp quý khách ngồi thẳng và chắc trên ghế máy bay của mình nếu quý khách không thể ngồi vững nếu không được hỗ trợ khi máy bay cất cánh, hạ cánh hoặc trong chuyến bay.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu quý khách cần đai cố định thân trên và loại đai (dùng cho người lớn hay trẻ em) ít nhất là 48 giờ trước chuyến bay của quý khách.

Quý khách không đặt trước và không có sẵn đai cho quý khách, quý khách có thể không được phép bay cùng chúng tôi.

Các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) không có sẵn đai cố định thân trên kích thước cho trẻ em.

Tại sân bay khởi hành

Hãy nhắc nhân viên của chúng tôi tại quầy làm thủ tục rằng quý khách yêu cầu có đai cố định thân trên trong chuyến bay và nếu quý khách chưa biết cách sử dụng, hãy cho họ biết.

Trên chuyến bay

Đai cố định được thiết kế để trượt trên dây an toàn hiện có trên máy bay và sẽ được phi hành đoàn lắp cho quý khách.

Quý khách không được sử dụng đai cố định tự mang đi (trừ đai giữ CARES dành cho trẻ em tại Úc).

Quý khách có thể tự mang theo đệm hơi để ngồi trên chuyến bay với điều kiện vẫn có thể sử dụng được dây an toàn của máy bay.