Hải sản, thịt và đồ đông lạnh

Trên Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Asia (3K), quý khách có thể mang theo hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh trong hành lý ký gửi của mình.

Trên Jetstar Japan (GK), quý khách có thể mang theo hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh trong hành lý ký gửi hoặc trong hành lý xách tay.

Hải sản sống như cua hoặc cá biển không được phép mang theo trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi – loại hải sản này phải được vận chuyển dưới dạng hàng hóa.

Yêu cầu đóng gói

Hải sản, thịt hoặc đồ đông lạnh đều phải được đóng gói đúng cách theo các yêu cầu sau:

  • Hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh phải được đông lạnh hoàn toàn và đựng trong một thùng chứa được chấp thuận, giữ được trạng thái đông lạnh của sản phẩm.
  • Các loại thùng chứa được chấp thuận bao gồm nhựa cứng hoặc sợi thủy tinh Eski, thùng giữ lạnh hoặc thùng lạnh, hoặc hộp xốp cứng hoặc polystyrene có nắp đậy.
  • Tổng trọng lượng của mỗi thùng không được vượt quá 32 kg, tương đương trọng lượng tối đa của mỗi kiện hành lý ký gửi. Vui lòng lưu ý: Đối với hộp xốp cứng hoặc polystyrene có nắp, tổng trọng lượng không được vượt quá 20kg.
  • Tất cả hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh phải được hàn kín và bọc hai lớp để chống rỉ nước.
  • Quý khách KHÔNG được sử dụng đá trong bất kỳ trường hợp nào. Quy định này không áp dụng cho đá viên nhựa.
  • Có thể sử dụng các gói làm mát gel thương mại để giữ cho sản phẩm của quý khách được đông lạnh.
  • Quý khách có thể sử dụng đá khô nếu có được sự chấp thuận từ Bộ phận Hàng hóa Nguy hiểm của Qantas trước khi bay. Thùng chứa của quý khách phải được thông gió thích hợp để sử dụng đá khô. Xem phần Hàng hóa Nguy hiểm của Qantas để biết thêm chi tiết và thông tin liên hệ.

Yêu cầu kiểm dịch

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định kiểm dịch nếu quý khách vận chuyển hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh. Các yêu cầu này khác nhau tùy theo quốc gia, bao gồm cả số lượng hàng hóa mà quý khách có thể mang theo.

Hãy liên hệ với cơ quan chính phủ liên quan để biết các yêu cầu cụ thể trước khi bay.

Australian Customs and Quarantine

New Zealand Ministry for Primary Industries

Singapore Food Agency

Vận chuyển hàng hóa

Qantas Freight có nhiều lựa chọn vận chuyển hàng hóa khác nhau cho các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Nếu quý khách cần vận chuyển hành lý dưới dạng hàng hóa, chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ với Qantas Freight ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành của quý khách.

Sầu riêng và mít

Không được mang sầu riêng và mít lên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) hoặc Jetstar Japan (GK) dưới dạng hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.