Tất cả hành khách, bao gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh, đi cùng người lớn cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hợp lệ. Các loại giấy tờ tuỳ thân được chấp nhận là:

  • Thẻ Juki có ảnh ( Thẻ đăng ký công dân cơ bản)
  • Hộ chiếu
  • Giấy phép Lái xe
  • Thẻ chứng minh thư nhân dân
  • Thẻ học sinh/ sinh viên

Thẻ bảo hiểm y tế (健康保険証) chỉ được chấp nhận đối với trẻ em đi cùng bố mẹ và có tên của cha mẹ và của con trên thẻ. Bố mẹ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh.