Tất cả hành khách trên các chuyến bay quốc tế, bao gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh, cần xuất trình hộ chiếu khi làm thủ tục chuyến bay. Hộ chiếu của quý khách cũng có thể có thời hạn hiệu lực cần thiết.

Đối với một số hành trình quốc tế, quý khách sẽ cần phải chuẩn bị các giấy tờ khác như thị thực hoặc bằng chứng về hành trình tiếp theo. Mỗi quốc gia có những yêu cầu khác nhau đối với hành khách đến quốc gia của họ và quý khách có trách nhiệm hiểu và chuẩn bị tất cả các giấy tờ phù hợp. Chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ nếu quý khách đến sân bay mà không có giấy tờ quý khách cần.

Vui lòng truy cập trang web của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quý khách để tìm hiểu những giấy tờ tùy thân quý khách cần. Một số thị thực mất thời gian để xử lý vì vậy tốt nhất là quý khách nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân của mình sớm nhất có thể.

Đi đến Hoa Kỳ

Có những yêu cầu cụ thể được áp dụng nếu quý khách đến hoặc đi từ Hoa Kỳ.

Đi đến New Zealand

Yêu cầu về thị thực và nhập cảnh của New Zealand đã thay đổi. Trước đây quý khách có thể đã đến New Zealand mà không cần thị thực, nhưng hiện tại quý khách sẽ cần Giấy phép Du lịch điện tử New Zealand (New Zealand electronic Travel Authority, NZeTA) trước khi quý khách đến.

Từ ngày 1/10/2019, nếu đi đến New Zealand, quý khách sẽ cần NZeTA. Quý khách phải nộp đơn ít nhất 72 giờ trước khi đi.

Bao gồm các chuyến bay quá cảnh và nối chuyến.

Để xin thị thực hoặc NZeTA, và đọc tất cả các yêu cầu, hãy truy cập New Zealand Immigration opens in new window.

Người mang hộ chiếu Úc không cần NZeTA.