Chất lỏng, son khí và gel

Có một số hạn mức của chính phủ đối với lượng chất lỏng, son khí và gel mà quý khách có thể mang theo trong hành lý xách tay khi khởi hành từ nhà ga quốc tế. Những hạn mức này cũng áp dụng cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ nhà ga quốc tế.

  • Các sản phẩm phải nằm trong bao bì 100ml trở xuống (thường tương đương 100gram trở xuống) và được đựng trong túi nhựa trong suốt, dán kín.
  • Vùng dán kín của túi phải được tính gộp vào không quá 80cm (ví dụ, 20 x 20cm hoặc 15 x 25cm)
  • Mỗi hành khách chỉ được mang theo một túi, ngoại trừ những người chăm sóc có thể mang theo túi của người được họ chăm sóc, bao gồm trẻ em.

Dược phẩm, sữa hoặc đồ ăn cho trẻ em và đồ ăn theo yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt là ngoại lệ.

Để biết thông tin cập nhật, vui lòng vào danh sách An ninh Du lịch của Chính phủ ÚcHướng dẫn Sân bay Singapore hoặc quy định của chính phủ quốc gia nơi quý khách khởi hành.

Bột

Với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Úc, ngoài việc lấy ra chất lỏng, son khí và gel, quý khách sẽ cần phải bỏ bột ra khỏi hành lý xách tay và đặt riêng trong khay để soi chiếu bằng X quang.

Dược phẩm và bột hữu cơ như sữa hoặc đồ ăn cho trẻ em và đồ ăn theo yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt là ngoại lệ.

Những hạn mức này hiện được áp dụng cho lượng bột vô cơ mà quý khách có thể mang lên máy bay. Các loại bột vô cơ này bao gồm cát, muối, bột tan và một số loại mỹ phẩm.

  • Hiện tại, quý khách chỉ được phép mang theo 350ml hoặc 350gm bột vô cơ mỗi người qua điểm kiểm tra.
  • Quý khách không được đổ ra để đạt ngưỡng dưới 350ml/gm vì hạn mức này được tính toán dựa trên tổng thể tích bao bì.

Bột vô cơ là gì?

Loại bột không gồm hoặc không có gốc từ yếu tố vật thể sống. Ví dụ thông thường nhất là muối.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn tự làm quen với toàn bộ các hạn mức, xin mời xem danh sách An ninh Du lịch của Chính phủ Úc opens in new window.

Xem thêm thông tin về hành lý xách tay..