Vui lòng đảm bảo quý khách có đủ thời gian để làm thủ tục, nhận thẻ lên máy bay trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa lvà kiểm tra an ninh. Xem các bảng (bên dưới ) để biết về thời gian.

Chúng tôi khuyến nghị quý khách kiểm tra các yêu cầu về giấy tờ tùy thân của quý khách trên chuyến bay và hạn mức hành lý xách tay đối với chất lỏng, son khí, gel và bột trước khi quý khách tới sân bay. Nếu quý khách không có mặt tại cổng lên máy bay trước khi đóng cửa thì quý khách sẽ không thể lên khoang hành khách và sẽ bị mất toàn bộ tiền vé.

Các chuyến quốc tế của Jetstar (JQ) trên máy bay Boeing 787

3 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý 60 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý 40 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay 15 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

Các chuyến bay quốc tế của Jetstar (JQ) và Jetstar Japan (GK)1
trên máy bay A320 và A321

3 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
45 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
40 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay
15 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

1Đối với các chuyến bay của Jetstar Japan (GK) khởi hành từ Sân bay Thượng Hải, quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý đóng cửa 50 phút trước giờ khởi hành theo dự kiến.


Các chuyến quốc tế của vJetstar Asia (3K)2

2 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
45 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
40 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay
10 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

2Xin lưu ý: Đối với các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh (SGN) và Đà Nẵng (DAD), quầy làm thủ tục mở 3 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến và đóng 50 phút trước thời gian khởi hành dự kiến.