hạn mức nghiêm ngặt về trọng lượng và kích cỡ đối với hành lý xách tay mà quý khách có thể mang lên khoang hành khách:

  • Hành khách hạng Phổ thông, Tiện lợi và Tối ưu: một hành lý chính và một hành lý nhỏ với tổng trọng lượng không quá 7kg.
  • Hành khách có gói Flex, thêm 7 kg Hành lý xách tay hoặc giá vé Hạng thương gia: một kiện hành lý chính và một kiện hành lý nhỏ có tổng trọng lượng không quá 14 kg. Trọng lượng mỗi kiện hành lý không được quá 10 kg. Số lượng có hạn cho mỗi chuyến bay. Thêm 7 kg Hành lý xách tay không áp dụng cho một số chuyến bay nhất định.

Hành lý chính (hoặc hành lý trong khoang Thương gia) phải vừa với ngăn hành lý phía trên đầu và kích cỡ không quá 56cm (cao) x 36cm (rộng) x 23cm (sâu). Hành lý nhỏ phải vừa với khoảng trống dưới ghế phía trước của quý khách. Nếu hành lý của quý khách vượt quá hạn mức kích cỡ hoặc trọng lượng, các loại phí sẽ được thu tại sân bay.

Để biết thông tin chi tiết về hành lý xách tay, vui lòng xem: Hành lý xách tay – những đồ vật tôi có thể mang lên khoang hành khách?

Hãy đảm bảo rằng quý khách biết về những hàng mang trong hành lý xách tay bị cấm, và nếu quý khách đang bay chuyến quốc tế thì biết hạn mức về chất lỏng, son khí (aerosols_, gel và bột đối với chuyến bay quốc tế và một số chuyến bay nội địa.

Quý khách cũng có thể muốn xem các câu hỏi thường gặp về

Thông tin liên quan