Tại đây, quý khách sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi về hành lý xách tay. Xin nhớ rằng, có hạn mức trọng lượng nghiêm ngặt đối với lượng hành lý quý khách có thể mang lên khoang hành khách – 7kg đối với hành khách Economy Starter, Starter Plus và Starter Max, 10kg đối với hành khách có vé Flexibiz và 14kg đối với hành khách Hạng Thương gia. Chúng tôi cũng có hạn mức về số lượng hành lý quý khách có thể mang theo và kích thước của hành lý xách tay. Nếu quý khách vượt quá những hạn mức này, thì sẽ áp dụng phí tại sân bay.

Để biết thông tin chi tiết về hành lý xách tay, vui lòng xem: Hành lý xách tay – những đồ vật tôi có thể mang lên khoang hành khách?

Hãy đảm bảo rằng quý khách biết về những hàng mang trong hành lý xách tay bị cấm, và nếu quý khách đang bay chuyến quốc tế thì biết hạn mức về chất lỏng, son khí (aerosols_, gel và bột đối với chuyến bay quốc tế và một số chuyến bay nội địa.

Quý khách cũng có thể muốn xem các câu hỏi thường gặp về