hạn mức nghiêm ngặt về trọng lượng và kích cỡ đối với hành lý xách tay mà quý khách có thể mang lên khoang hành khách:

      
  • Hành khách gói giá vé Tiết kiệm, Tiết kiệm Plus, Tiết kiệm Tối ưu^ & Flex Plus: một kiện hành lý chính và một kiện hành lý nhỏ, có tổng trọng lượng không quá 7 kg.
  • Hành khách gói Flex đã đặt chỗ:
    • Từ ngày 4 tháng 6 năm 2024: một kiện hành lý chính và một kiện hành lý nhỏ, có tổng trọng lượng không quá 7 kg.
    • Trước ngày 4 tháng 6 năm 2024: สัมภาระหลักและสัมภาระย่อยต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 14 กก.
  • Thêm 7 kg hành lý xách tay bổ sung (không áp dụng cho mọi chuyến bay), hành khách gói Thương gia và Thương gia Tối ưu: một kiện hành lý chính và một kiện hành lý nhỏ có tổng trọng lượng không quá 14 kg. Trọng lượng mỗi kiện hành lý không được quá 10 kg. Số lượng có hạn trên mỗi chuyến bay.
^ Gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu không còn được cung cấp cho đặt chỗ mới được đặt trực tiếp qua Jetstar từ ngày 4 tháng 6 năm 2024.

Các dịch vụ đi kèm trên dành cho giá vé và gói đặt chỗ trực tiếp với Jetstar. Đối với các đặt chỗ được thực hiện thông qua Đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác, vui lòng liên hệ với họ để được hỗ trợ vì có thể quý khách còn có các dịch vụ đi kèm khác trong giá vé hoặc loại gói, so với những dịch vụ được hiển thị ở trên.

Hành lý chính (hoặc hành lý trong khoang Thương gia) phải vừa với ngăn hành lý phía trên đầu và kích cỡ không quá 56cm (cao) x 36cm (rộng) x 23cm (sâu). Hành lý nhỏ phải vừa với khoảng trống dưới ghế phía trước của quý khách. Nếu hành lý của quý khách vượt quá hạn mức kích cỡ hoặc trọng lượng, các loại phí sẽ được thu tại sân bay.

Để biết thông tin chi tiết về hành lý xách tay, vui lòng xem: Hành lý xách tay – những đồ vật tôi có thể mang lên khoang hành khách?

Hãy đảm bảo rằng quý khách biết về những hàng mang trong hành lý xách tay bị cấm, và nếu quý khách đang bay chuyến quốc tế thì biết hạn mức về chất lỏng, son khí (aerosols_, gel và bột đối với chuyến bay quốc tế và một số chuyến bay nội địa.

Quý khách cũng có thể muốn xem các câu hỏi thường gặp về

Thông tin liên quan