Khi Quý khách đã chọn xong loại giá vé tiết kiệm (Starter) hoặc thương gia (Business), Quý khách có thể bắt đầu lựa chọn các gói ưu đãi. Phụ thuộc loại gói ưu đãi, Quý khách sẽ có nhiều lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của mình.

Các dịch vụ đi kèm như thức ăn và đồ uống, hoàn vé và thay đổi hành trình chỉ áp dụng cho một số loại giá vé. Hãy nhấn vào loại giá bạn đã chọn bên dưới để biết điều kiện giá vé áp dụng cho mỗi loại giá vé.