Phòng chờ Qantas Club và Jetstar là những nơi tuyệt vời để quý khách thư giãn hoặc làm việc trước chuyến bay. Ngoài đồ ăn và đồ uống, hầu hết các phòng chờ đều cung cấp dịch vụ quầy bar, truy cập internet và nhiều dịch vụ khác nữa

Việc sử dụng phòng chờ đối với hành khách giá vé phổ thông tối ưu (Economy Starter Max) và phòng chờ đối với hành khách giávé Business Max

Việc sử dụng phòng chờ1 áp dụng cho các hành khách mua loại vé phổ thông tối ưu (Economy Starter Max) khởi hành trên các chuyến bay quốc tế mang số hiệu của JQ, 3K hoặc QF, nếu có. Hành khách Business Max khởi hành trên các chuyến bay quốc tế mang số hiệu của JQ, 3K hoặc QF được sử dụng phòng chờ Qantas Club và đối tác, nếu có.

Việc sử dụng phòng chờ sẽ bắt đầu khi mở quầy làm thủ tục cho đến khi Quý khách lên máy bay

Việc sử dụng phòng chờ không áp dụng khi hành khách đến hoặc khi hành khách nối tiếp chuyến bay mà không sử dụng giá vé hạng phổ thông tối ưu (Economy Starter Max) hoặc Giá vé hạng Business Max2.

Tìm hiểu thêm về Việc sử dụng phòng chờ đối với hành khách giá vé phổ thông tối ưu (Economy Starter Max) Việc sử dụng phòng chờ đối với hành khách giávé Business Max.

Thành viên câu lạc bộ Qantas

Những thành viên câu lạc bộ Qantas có chuyên bay đi tiếp trong ngày do Jetstar khai thác với số hiệu JQ, 3K sẽ được quyền sử dụng phòng chờ Qantas Club miễn phí nếu có. Việc sử dụng không áp dụng với các phòng chờ hàng không đối tác hoặc phòng chờ liên kết.

Tìm hiểu vị trí tất cả các phòng chờ của Qantas Club

Xem điều khoản của Qantas Club

 

1Sử dụng phòng chờ và các dịch vụ đều phụ thuộc vào khả năng cung ứng.

2Hành khách Hạng Thương Gia không mua kèm gói Max sẽ không được sử dụng phòng chờ trừ khi đó là phòng chờ của Qantas Club và hành khách là thành viên của Qantas Club.

Thông tin liên quan