Kim cương Vương miện Nam Thái Bình Dương

15 hải-đảo làm thành quần-đảo Cook Islands – được mến mộ nhiều với tên gọi The Cooks – ở đây, mỗi đảo là ấn-bản riêng của thiên-đường nhiệt-đới này. Người Pô-li-nê-si là cư-dân đầu đặt chân đến đây, ngang qua Tahiti vào cuối thế-kỷ thứ 9. Quần-đảo này, khi ấy, được đặt tên theo vị Thuyền-trưởng Cook, là người đầu tiên tìm ra đảo này vào năm 1770. Quần-dảo này, lúc đầu bị người Anh chiếm-đóng, tiếp đến là người New Zealand, sau đó cư-dân Cook Islands mới dùng phiếu bầu trở-thành độc-lập từ năm 1965.

Bao-trùm cả một vùng duyên-hải có tầm-kích lớn bằng cỡ Tây Âu, quần-đảo đây là tổng-thể truyền-thống và là nơi gặp-gỡ thời hiện-đại. Rarotonga, hải-đảo lớn nhất ở đây, là một pha-trộn gồm các mỏm núi đá chỏm cộng với rừng hoang-sơ và dải cát dài trắng-rộng làm thành cứ-điểm toàn-hảo cho người đầu tiên đặt chân đến. Aitutaki – hải-đảo thứ nhì được nhiều người ghé viếng nhất – ngay ở đây, còn thấy một trong các phá san-hô lớn nhất thế-giới, vốn là nơi lý-tưởng để ta bơi lặn qua ống thở và hụp sâu dưới nước. Với những ai tìm-kiếm chốn lữ-hành ít đường đất nhất, thì các động đá của ‘Atiu’, các vườn trồng cà-phê và ngũ-cốc làm bia sẽ đưa quí vị đi vào hành-trình trọng-yếu của văn-hoá Pô-li-nê-si.