Tìm cách xóa, bật và quản lý cookies trên trình duyệt ưa thích của quý khách. Nếu quý khách không bật cookies trên trình duyệt thì trang web có thể không hiển thị như được thiết kế.

Thông tin quan trọng

Đôi khi, chúng tôi sử dụng những công nghệ bao gồm Google Adsense, DoubleClick, Adobe, TubeMogul, Adaptv và Facebook, trong các hoạt động như phân tích và quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến, để cung cấp cho quý khách nhiều thông điệp có liên quan hơn. Quý khách có thể tìm thêm thông tin về những dịch vụ này và quyết định bỏ chọn từng dịch vụ một theo lựa chọn của mình bằng cách sử dụng trang web này youronlinechoices.com.au opens in new window. Xin lưu ý rằng, quý khách sẽ vẫn nhìn thấy quảng cáo sau khi bỏ chọn, tuy nhiên nó không thể phù hợp với sở thích quý khách có thể có. Bỏ chọn chỉ áp dụng với quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến và không áp dụng cho các công nghệ khác như email và quảng cáo trên trang mạng xã hội.