10 tháng 3 năm 2021

 1. GIỚI THIỆU
  1. Những điều khoản và điều kiện hình thành nền tảng cơ bản của Tài khoản của tôi. Chúng được sử dụng để bảo vệ cả Hội viên và Jetstar. Hội viên có trách nhiệm đọc và hiểu chúng.
  2. Những điều khoản và điều kiện có hiệu lực kể từ ngày quy định trên và có thể được sửa đổi bởi Jetstar bất cứ lúc nào. Các điều khoản và điều kiện hiện nay có sẵn tại trang web này. Các Hội viên sẽ được cung cấp một bản sao của các Điều khoản và Điều kiện tại thời điểm gia nhập Tài khoản của tôi và những thay đổi sẽ được thông báo cho các thành viên theo quy định tại khoản 3.1.
  3. Mỗi Hội viên bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện.
 2. Định nghĩa

  Những điều khoản và điều kiện như sau trừ khi có quy định khác:

  'Lợi ích'có nghĩa là bất kỳ các tiện nghi, chiết khấu, dịch vụ hoặc các thỏa thuận cung cấp hoặc có sẵn cho một Hội viên của Tài khoản của tôi;

  ‘Jetmail’ có nghĩa là chương trình khuyến mãi và quảng cáo của Jetstar gửi email và tin nhắn SMS đến bất kỳ người nào đăng ký tham gia chương trình;

  'Jetstar' 
  là Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways Pte Ltd (3K), Jetstar Japan Co., Ltd, và bất kỳ hãng hàng không nào đang khai thác dưới nhãn hiệu ‘Jetstar’ hoặc nhãn hiệu tương tự, như thông báo;

  ‘Jetstar Airways’
  có nghĩa là Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243);

  'jetstar.com'có nghĩa là trang web của Jetstar có địa chỉ tại www.jetstar.com;

  'Hội viên'
  có nghĩa là một người là thành viên của Tài khoản của tôi;

  'Membership'
  có nghĩa là tư cách thành viên của Tài khoản của tôi

  'Jetstar của tôi'
  có nghĩa là chương trình hội viên do Jetstar Airways quản lý;

  'Tập đoàn Qantas'
  có nghĩa là Qantas Airways Limited (ABN 16 009 661 901), các cơ quan liên quan hợp nhất (theo quy định tại các Đạo luật Tổng công ty 2001 (Cth)) bao gồm Jetstar và các công ty trong đó Qantas Airways Limited hoặc Jetstar nắm giữ hoặc kiểm soát (trực tiếp hoặc gián tiếp) 25% hoặc nhiều hơn vốn phát hành;

  'Các điều khoản và điều kiện' 
  có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện giữa Jetstar Airways và mỗi thành viên, bao gồm tất cả các phụ lục và file đính kèm.

 3. Thay đổi đối với Tài khoản của tôi
  1. Jetstar Airways có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi (dù là vật chất hay cách khác) đối với Tài khoản của tôi, các điều khoản và điều kiện và lợi ích được cung cấp. Jetstar Airways sẽ nỗ lực hết mình để tư vấn cho các Hội viên thay đổi theo các Điều khoản và Điều kiện này và khi thay đổi như vậy sẽ thông báo ít nhất trước 30 ngày nếu thực hiện được.
  2. Jetstar không đảm bảo rằng Jetstar sẽ khiến các chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc cung cấp dịch vụ của Jetstar sẽ đến được hết với tất cả các hội viên.
 4. Chấm dứt hoặc Tạm dừng Tài khoản của tôi
  1. Jetstar Airways không đảm bảo tình trạng sẵn có liên tục của Tài khoản của tôi. Jetstar Airways có thể chấm dứt hoặc tạm dừng Tài khoản của tôi bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước.
 5. Hội viên
  1. Hội viên của Tài khoản của tôi chỉ dành cho các cá nhân.
  2. Người muốn trở thành Hội viên phải đăng ký tại Jetstar.com. Thành viên được tham gia theo quyết định của Jetstar Airways. Jetstar Airways có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn xin nào của Hội viên.
  3. Mỗi Hội viên chỉ có thể có một tài khoản Tài khoản của tôi;
  4. Hội viên đăng ký phải cung cấp địa chỉ email và mật khẩu. Địa chỉ email và mật khẩu sẽ được sử dụng để bảo mật thông tin thành viên của Hội viên. Hội viên có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của họ được giữ an toàn.
   Chú thích : Để đảm bảo mật khẩu của bạn được giữ an toàn, không bao giờ viết nó ra và tránh chọn mật khẩu rõ ràng như tên của bạn hoặc địa chỉ email.
  5. Mỗi thành viên phải cập nhật tên, địa chỉ, hoặc các chi tiết khác càng sớm càng tốt sau khi thay đổi chúng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản Tài khoản của tôi tại Jetstar.com.
  6. Hội viên hoặc người không phải hội viên có thể bỏ đăng ký Jetmail và các email liên quan đến đặt chỗ khác bất kỳ lúc nào bằng cách sửa Thông tin liên hệ ưu tiên trong Tài khoản của tôi hoặc nhấp vào đường dẫn bỏ đăng ký được cung cấp khi giao thiệp. Bất kỳ lúc nào, Hội viên có thể hủy Tư cách hội viên bằng cách chọn hủy sau khi đăng nhập vào Tài khoản của tôi trên Jetstar.com. Việc hủy Tư cách hội viên sẽ không tự động hủy bỏ đăng ký Hội viên từ đăng ký nhận Jetmail.
  7. Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể gửi email tới các địa chỉ email công cộng (ví dụ như, admin@example.com hoặc info@example.com) vì chúng có thể bị những người nhận khác có liên hệ với những email này báo là thư rác.
 6. Người sử dụng Tài khoản của tôi
  1. Bằng cách sử dụng Tài khoản của tôi, Hội viên đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện và đồng ý theo quy định tại khoản 10 liên quan đến thông tin cá nhân.
  2. Trong trường hợp có nghi ngờ về việc sử dụng trái phép thông tin chi tiết Hội viên hoặc mật khẩu của bạn, bạn có trách nhiệm thông báo cho Jetstar Airways càng sớm càng tốt. Hội viên phải chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp sử dụng tư cách thành viên cho đến khi Jetstar Airways được thông báo về sự mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép.
 7. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội viên
  1. Thành viên không được:
   1. hành động dù bằng bất kỳ cách nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện; hoặc là
   2. lạm dụng hoặc sử dụng sai Tài khoản của tôi bao gồm:
    1. tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận;
    2. cung cấp hoặc cố gắng cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, hoặc thực hiện một trình bày sai lạc với Jetstar;
   3. hành động một cách thù địch, lạm dụng hoặc hung hăng với nhân viên Jetstar;
   4. hành động một cách ngang ngược trên chuyến bay hoặc trong bất kỳ phòng chờ sân bay; hoặc là
   5. từ chối làm theo hướng dẫn hợp lý từ bất cứ nhân viên nào của Jetstar.
  2. Mỗi Hội viên có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết thành viên của họ là chính xác khi thực hiện việc đặt vé thông qua tài khoản Tài khoản của tôi và phải thay đổi bất kỳ chi tiết khi cần thiết.
 8. Đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên
  1. Nếu Hội viên phạm phải một vi phạm nghiêm trọng của các Điều khoản và Điều kiện, Jetstar Airways có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của Hội viên đó và / hoặc quyền sử dụng tài khoản Tài khoản của tôi của Hội viên đó.
  2. Nếu Jetstar Airways có ý định hành động theo điều khoản 8.1, thì hãng sẽ thông báo cho Hội viên về ý định và lý do của hành động đó. Jetstar có thể đình chỉ ngay tài khoản Hội viên nếu Jetstar cân nhắc hợp lý thấy việc vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này hoặc hành vi của Hội viên vi phạm nghiêm trọng những Điều khoản và Điều kiện này.
 9. Thông tin tài khoản
  1. Hội viên có thể truy cập và cập nhật thông tin tài khoản mà không tốn phí tại Tài khoản của tôi trên trang web này.
 10. Thông Tin Cá Nhân
  1. Điều kiện của Hội viên là Hội viên đồng ý và ủy quyền cho Jetstar thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin thu được từ Hội viên trong quá trình đặt vé tại thời điểm Hội viên được chấp nhận tham gia Tài khoản của tôi, cùng với bất kỳ thông tin cập nhật và bổ sung thông tin được cung cấp bởi Hội viên hay bất kỳ cam kết hoạt động trong khi đăng nhập là Hội viên Tài khoản của tôi có liên quan đến Hội viên cho mục đích mô tả trong điều khoản này, và tiết lộ thông tin đó cho Jetstar, Tập đoàn Qantas và các tổ chức khác nhằm mục đích:
   1. cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
   2. cải thiện dịch vụ khách hàng, bao gồm cả các phương tiện nghiên cứu, tiếp thị, phát triển sản phẩm và quy hoạch;
   3. Jetstar tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba thông qua email bao gồm cả email cá nhân, tin nhắn SMS, tiếp thị dựa trên web cá nhân và mailouts bản sao cứng;và
   4. bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Jetstar, Tập đoàn Qantas hoặc các Hội viên liên quan đến việc quản lý tài khoản Tài khoản của tôi. Thông tin này có thể được chuyển đến hoặc từ Úc cho các mục đích này.
  2. Nếu tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các thông tin được yêu cầu không được Hội viên cung cấp, các lợi ích được cung cấp cho Hội viên đó của Jetstar có thể bị ảnh hưởng.

  3. Theo yêu cầu của Hội viên và trong phạm vi cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật, Jetstar Airways sẽ cung cấp cho Thành viên đó có quyền truy cập vào và khả năng để sửa thông tin cá nhân của họ được tổ chức bởi Jetstar Airways. Chỉ có thành viên có tên trong tài khoản sẽ được quyền tiếp cận thông tin Hội viên của họ. Tuy nhiên, Jetstar Airways vẫn sẽ tuân theo lệnh phục vụ và thực thi của tòa án một cách hợp lệ với giấy triệu tập và hợp tác với các cuộc điều tra của nhà nước, liên bang và các cơ quan quốc tế. Trong những trường hợp hoặc khi có yêu cầu của pháp luật, thông tin tài khoản của Hội viên có thể được chia sẻ với những người khác dù có hoặc không có sự đồng ý của Thành viên đó.
 11. Tổng quan
  1. Giải thích từ ngữ: Trong các Điều kiện và Điều khoản này trừ phi các ý định ngược lại xuất hiện
   1. số ít bao gồm số nhiều và ngược lại;
   2. ngày hoặc thời gian là ngày hoặc thời gian ở Melbourne, Úc;
   3. một tài liệu tham khảo để 'bao gồm' có nghĩa là 'bao gồm nhưng không giới hạn'.
  2. Victoria, Úc không phân biệt nơi mà thành viên hoàn thành đăng ký Hội viên Jetstar. Trong bất kỳ hành động hoặc quá trình hợp pháp khác đối với bất kỳ vấn đề hoặc điều có liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện hoặc tư cách thành viên của Hội viên trình lên cơ quan có thẩm quyền của bang Victoria.
  3. Đối với dịch vụ hoặc sản phẩm New Zealand: Đạo luật bảo đảm người tiêu dùng New Zealand năm 1993 có thể áp dụng tuy nhiên nó sẽ không được áp dụng khi đã có được tư cách hội viên, hoặc một thành viên đã đại diện thu được, vì mục đích kinh doanh, trong đó quy định trường hợp của Đạo luật được loại trừ khỏi các Điều khoản và điều kiện.
  4. Không điều nào trong các Điều khoản và Điều kiện ảnh hưởng đến quyền của Hội viên có thể có và quyền không thể loại trừ bởi luật pháp, kể cả theo Đạo luật người tiêu dùng và cạnh tranh năm 2010 (Cth) và theo pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực và tiểu bang.
  5. Nếu một phần hoặc tất cả mọi điều khoản của Điều khoản và Điều kiện là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện, nó sẽ được hiểu đến mức cần thiết để đảm bảo rằng nó không phải là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện, nhưng nếu điều đó là không thể, nó sẽ được tách ra khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.