Jetstar cung cấp tất toán BSP cho các Đại lý lữ hành đã đăng ký với Jetstar tại nhiều thị trường. Việc tất toán qua BSP mang đến cho các đối tác thương mại đủ điều kiện sự đơn giản, khả năng kiểm soát và sự thuận tiện của phương thức thanh toán tiêu chuẩn trong ngành này.

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện được tất toán BSP, đại lý của bạn phải nằm trong các thị trường sau đây, là nơi Jetstar đã đăng ký trong BSP:

 • Úc
 • Campuchia
 • Trung Quốc (bao gồm Hong Kong SAR, Macau SAR và Đài Loan)
 • Indonesia
 • Nhật Bản
 • New Zealand
 • Malaysia
 • Philippines
 • Singapore
 • Thái Lan

Đại lý du lịch phải có số IATA hợp lệ và phải đăng ký với Jetstar theo số IATA này.

Mọi đối tác thương mại xin tham gia tất toán Jetstar BSP sẽ phải chịu sự kiểm tra xác nhận của Jetstar. Nếu được duyệt thì Jetstar sẽ tạo một Tài khoản tín dụng đại lý (AG), tài khoản này sau đó sẽ được dùng làm hình thức thanh toán cho các đặt chỗ thực hiện qua Trung tâm đại lý, trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar, Hệ thống phân phối toàn cầu và API. Tài khoản tín dụng đại lý của bạn là nguồn tín dụng tốt, được ghi nợ và ghi có khi các giao dịch được xử lý với tài khoản của bạn.

Quy trình thanh toán

Bất kỳ giao dịch nào thanh toán bằng Tài khoản tín dụng đại lý của bạn cũng sẽ được tất toán qua BSP. Những giao dịch này sẽ được xử lý dưới dạng ADM và ACM:

 • Khoản tiền thanh toán (ghi nợ) được gọi là Thông báo ghi nợ của đại lý
 • Khoản tiền hoàn (ghi có) được gọi là Thông báo ghi có của đại lý

Đại lý lữ hành sẽ nhận được tất toán BSP từ IATA qua liên kết BSP. Báo cáo này bao gồm các số ADM/ACM do Jetstar phát ra, Mã nhà vận chuyển Jetstar và Số tiền đã thu.

Để đối chiếu, Jetstar sẽ cung cấp cho bạn báo cáo Phân tích thanh toán của người tham gia IATA BSP theo tuần, trong đó nêu rõ các giao dịch Jetstar ADM/ACM của bạn trong tuần đó. Báo cáo chi tiết như sau:

 • Số Jetstar ADM/ACM
 • Ngày phát hành
 • Hồ sơ tên hành khách
 • Tên hành khách
 • Điểm đi/Điểm đến

Chu kỳ thanh toán

Jetstar tuân thủ thời hạn báo cáo BSP chuẩn; tuy nhiên, các khoản thu được thực hiện từ 14 - 21 ngày sau thời hạn báo cáo trên tài khoản bị thu tiền sẽ được xử lý là ADM.

Điều này chỉ tác động tới các ADM, ACM được ghi có ở thời kỳ cũ.

Đăng ký BSP

Đại lý lữ hành mới đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện của Jetstar thì có thể đề nghị cấp Tài khoản tín dụng đại lý BSP khi hoàn thành đơn đăng ký Đại lý lữ hành.

Đại lý lữ hành hiện tại muốn đề nghị được cấp Tài khoản tín dụng đại lý BSP có thể chat với chúng tôi ngay.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin hoặc giải quyết các trục trặc về BSP, hãy chat với chúng tôi ngay.