Để đủ điều kiện hưởng thù lao, bạn phải kinh doanh tại Úc, Đài Loan, Trung Quốc, hoặc Indonesia và đã đăng ký làm đại lý với Jetstar:

  • Jetstar trả thù lao cho bạn qua Tổng giá vé
  • Sau khi đã được cơ cấu Tổng giá vé, mọi đặt chỗ thực hiện qua Trung tâm đại lý của Jetstar và qua API của Jetstar đều có thù lao.
  • Các đặt chỗ qua GDS và trung tâm phục vụ khách hàng không được hưởng thù lao
  • Tổng giá vé đã bao gồm thù lao cố định trên mỗi chặng bay của hành khách được bán theo bảng dưới đây
  • Thù lao được xác định theo đơn vị tiền tệ cơ sở mà vé được bán ra (ví dụ, đại lý tại Úc bán vé bằng đô la Hong Kong sẽ nhận được HKD $25 mỗi chặng bay của hành khách. Khoản tiền này sẽ được chuyển đổi thành AUD tại thời điểm thanh toán.)
  • Các khoản thù lao có thể thay đổi theo thời gian vì vậy hãy quay lại để xem cập nhật
Đơn vị tiền tệ đặt chỗ *Chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn **Chuyến bay quốc tế chặng dài
AUD 10 25
TWD 200 420
IDR*** 55,000 55,000

* Các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn là các chuyến bay được khai thác bằng các loại máy bay A320 hoặc A321.

** Các chuyến bay Quốc tế - Quốc tế chặng dài là các chuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing 787.

*** Đặt chỗ bằng loại tiền rupiah của Indonesia và trả bằng thẻ tín dụng không được nhận thù lao.