เที่ยวบินแรกของ Jetstar Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ออกเดินทางไปฮ่องกงในวันที่ 13 ธันวาคม 2004 ปัจจุบันเราให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม 16 แห่งทั่วภูมิภาคด้วยฝูงบิน A320 ที่กําลังเพิ่มจำนวนขึ้นของเรา

Jetstar Asia เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และถือหุ้นใหญ่โดยธุรกิจสิงคโปร์ ภายใต้การบริหารงานของ Newstar Holdings Pty Ltd ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยบริษัท Westbrook Investments Pte Ltd ของสิงคโปร์ (51%) ขณะที่กลุ่มบริษัท Qantas ถือหุ้น 49% ที่เหลือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราคือ John Simeone.