เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกสู่ฮ่องกงในวันที่ 13 ธันวาคม 2004 ปัจจุบันเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยังปลายทางยอดนิยม 22 แห่งในภูมิภาคเอเชียเหนือและเอเชียใต้ ด้วยเครื่องบิน A320 จำนวน 18 ลำ

เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) เป็นบริษัทที่สิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทเราบริหารงานโดย นิวสตาร์ โฮลดิ้ง (Newstar Holdings Pty Ltd) ผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ชื่อ เวสบรู๊ก อินเวสเมนท์ (Westbrook Investments Pte Ltd) ร้อยละ 51 โดยกลุ่มบริษัทแควนตัสถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 49

ปัจจุบัน เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) บริหารงานโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Barathan (Bara) Pasupathi