^ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัด ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. ผู้โดยสารเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่าน เที่ยวบินเดียวกัน สำหรับการจองการเดินทางเพื่อได้รับค่าโดยสารพื้นฐานฟรี ผู้โดยสารท่านแรกชำระค่าโดยสารราคาโปรโมชั่น ผู้โดยสารท่านที่สองได้รับค่าโดยสารพื้นฐานฟรี ต้องชำระค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม เฉพาะเส้นทางที่กำหนด ตามเงื่อนไข ดูด้านล่าง สิ้นสุดการข ย วันที่ 24 February 2019 (10:59pm) หรือจนกว่าจำหน่ายหมด อาจขยายระยะเวลาการขาย ไม่สามารถยกเลิก ขอรับคืนเงินได้ จำนวนที่นั่งมีจำกัด (ไม่ว่างในทุกเที่ยวบิน ช่วงวันหยุดเทศกาล และวันหยุดสุดสัปดาห์)

ราคาถูก ทุกวัน ตลอดวัน

^ ราคารวม ค่าตั๋วเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี ขึ้นอยู่กับการจองผ่าน jetstar.com ตั๋วเที่ยวบินชั้นประหยัดราคาเริ่มต้นพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมเท่านั้น ที่นั่งว่างหรือจนกว่าจำหน่ายหมด มีจำนวนจำกัด
อาจไม่ว่างในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน ตามเงื่อนไข

สิงคโปร์ โรงแรม

กรุงเทพมหานคร โรงแรม

โตเกียว โรงแรม

ซัปโปโร โรงแรม