^ ราคารวม ค่าตั๋วเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี ขึ้นอยู่กับการจองผ่าน jetstar.com ตั๋วเที่ยวบินชั้นประหยัดราคาเริ่มต้นพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมเท่านั้น ที่นั่งว่างหรือจนกว่าจำหน่ายหมด มีจำนวนจำกัด
อาจไม่ว่างในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน ตามเงื่อนไข

ราคาถูก ทุกวัน ตลอดวัน

^ ราคารวม ค่าตั๋วเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี ขึ้นอยู่กับการจองผ่าน jetstar.com ตั๋วเที่ยวบินชั้นประหยัดราคาเริ่มต้นพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมเท่านั้น ที่นั่งว่างหรือจนกว่าจำหน่ายหมด มีจำนวนจำกัด
อาจไม่ว่างในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน ตามเงื่อนไข

สิงคโปร์ โรงแรม

กรุงเทพมหานคร โรงแรม

โตเกียว โรงแรม

ซัปโปโร โรงแรม