เจ็ทสตาร์ กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการเครื่องบินโดยสารที่เน้นความคุ้มค่า ราคาประหยัด ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เราเปิดโอกาสให้ท่านรู้จักเรามากขึ้นอีกนิดด้วยการอ่านข้อมูลของเครื่องบินอันยอดเยี่ยมของเรา

โบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์

บริการระยะไกลระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์นั้นให้บริการโดยเครื่องโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ เครื่อง 787-8 ได้รับการปรับตั้งให้มี 21 ที่นั่งในชั้นธุรกิจและ 314 ที่นั่งในชั้นประหยัด

รายละเอียดเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 ของเจ็ทสตาร์

จำนวนเครื่องบิน

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ) 11 เครื่อง

น้ำหนักขนส่งสูงสุดขณะบินขึ้น

227,930 กก / 502,500 ปอนด์

ระยะระหว่างปลายปีก

60.1 ม. / 197 ฟุต 4 นิ้ว

ความยาวรวม

56.7 ม. / 186 ฟุต 1 นิ้ว

ความสูงครีบแนวตั้ง

16.9 ม. / 55 ฟุต 6 นิ้ว

ความกว้างห้องโดยสาร

5.49 ม. / 18 ฟุต

พื้นที่ปีก

325 ตร.ม. / 3501 ตร.ฟุต

ความเร็วเฉลี่ย

0.85 มัค

ความสูงขณะเดินทาง

35 ถึง 43,000 ฟุต

ความจุเชื้อเพลิงสูงสุด

126,917 ลิตร / 33,528 ยูเอสแกลลอน

พิสัยบินที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

10,186 กม. / 5,500 ไมล์ทะเล

แรงขับสูงสุด

284 กิโลนิวตัน / 64,000 ปอนด์

เครื่องยนต์

เจเนอรัล อิเล็กทริค GEnx-1B64

แอร์บัส A320

เครื่องแอร์บัส A320 สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 180 คนในเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และเที่ยวบินในเอเชีย เครื่องรุ่นนี้มีห้องผู้โดยสารกว้างที่สุดในบรรดาเครื่องบินทางเดินเดียวที่บินอยู่บนท้องฟ้า A320 เป็นเครื่องประหยัดพลังงาน ด้วยอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิง การก่อมลพิษ และเสียงรบกวนที่น้องที่สุดในเครื่องบินประเภทเดียวกัน

รายละเอียดเครื่องบิน A320 ของเจ็ทสตาร์

จำนวนเครื่องบิน

53 - เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ)
18 - เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K)
24 - เจ็ตสตาร์ ญี่ปุ่น (GK)
8 - เจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL)

ที่นั่ง

ที่นั่งเป็นเบาะหนังทั้งหมด กว้าง 17.88 นิ้ว 
และมีระยะห่างระหว่างเบาะเฉลี่ย 29 นิ้ว

น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น

77,000 กก / 169,400 ปอนด์

ระยะระหว่างปลายปีก

34.1 ม. / 111.8 ฟุต

ความยาวรวม

37.6 ม. / 123.3 ฟุต

ความสูงตามแนวดิ่ง

11.8 ม. / 38.6 ฟุต

ความกว้างห้องโดยสาร

3.7 ม. / 12.2 ฟุต

พื้นที่ปีก

122.4 ตร.ม. / 1,318 ตร.ฟุต

ความเร็วเฉลี่ย

863 กม. ต่อ ชม. / 466 น็อต (kts)

ระดับการบิน

29 ถึง 39,000 ฟุต

ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุด

23,860 ลิตร/  6,300 ยูเอสแกลลอน

พิสัยบินที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

4,815 กม./  2,600 ไมล์ทะเล

แรงขับสูงสุด

110.31 กิโลนิวตัน / 24,800 ปอนด์

เครื่องยนต์

2 x V2527-A5 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอโร เอ็นจิ้นส์ (IAE)

แอร์บัส A321

แอร์บัส A321 เป็นรุ่นที่คล้ายกับ A320 แต่ยาวกว่า และสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 220 ถึง 230 คน

รายละเอียดเครื่องบิน A321 ของเจ็ทสตาร์

จำนวนเครื่องบิน

8 - เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ)

ที่นั่ง

ที่นั่งเป็นเบาะหนังทั้งหมด กว้าง 18 นิ้ว และมีระยะห่างระหว่างเบาะเฉลี่ย 28 นิ้ว

น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น

93,000 กก / 204,600 ปอนด์

ระยะระหว่างปลายปีก

34.1 ม. / 111.8 ฟุต

ความยาวรวม

44.51 ม. / 1463 ฟุต

ความสูงตามแนวดิ่ง

11.76 ม. / 38.7 ฟุต

ความกว้างห้องโดยสาร

3.7 ม. / 12.2 ฟุต

พื้นที่ปีก

122.6 ตร.ม. / 1,320 ตร.ฟุต

ความเร็วเฉลี่ย

863 กม. ต่อ ชม./  466 น็อต (kts)

ระดับการบิน

29 ถึง 39,000 ฟุต

ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุด

26,700 ลิตร/  7,050 ยูเอสแกลลอน

พิสัยบินที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

5,600 กม./  3,023 ไมล์ทะเล

แรงขับสูงสุด

140.55 กิโลนิวตัน/  31,600 ปอนด์

เครื่องยนต์

2 x V2533-A5 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอโร เอ็นจิ้นส์

บอมบาร์ดเดียร์ Q300

บริการภายในภูมิภาคนิวซีแลนด์ของเจ็ทสตาร์นั้นให้บริการโดยเครื่องบอมบาร์ดเดียร์ Q300 เครื่อง Q300 ของเจ็ทสตาร์นั้นบรรทุกผู้โดยสารได้ 50 คน 

รายละเอียดเครื่องบิน Q300 ของเจ็ทสตาร์

จำนวนเครื่องบิน
5 ลำ โดยสายการบิน อีสเทิร์น ออสเตรเลีย แอร์ไลน์ บริหารเที่ยวบินให้กับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ)
น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น
19,505 กก / 43,000 ปอนด์
ระยะระหว่างปลายปีก
27.43 ม. / 90 ฟุต
ความยาวรวม
25.67 ม. / 84 ฟุต 3 นิ้ว
ความสูงตามแนวดิ่ง
7.49 ม. / 24.58 ฟุต
ความกว้างของห้องโดยสาร
2.49 ม. / 8.166 ฟุต
พื้นที่ปีก
59.57 ตร.ม. / 641 ตร.ฟุต
ระดับการบิน
505 กม.ต่อ ชม. (318 น็อต)
ระดับการบิน
25,000ฟุต
ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุด
3,210 ลิตร / 848 ยูเอสแกลลอน
พิสัยบินที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,520 กม. / 945 ไมล์ทะเล
แรงขับสูงสุด
2 x 2380SHP/1,775kW
เครื่องยนต์
PW123E