บินกับเจ็ทสตาร์ทำไม?

ด้วยตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี เป็นเต็มได้วยพื้นที่ราบทางการเกษตร ไร่องุ่น อุทยานแห่งชาติ และภูเขาสวยงาม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี รวมทั้งเวลาที่ควรเดินทาง. สิ่งที่ควรทำ และอื่นๆ