ท่านสามารถใช้ เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับเด็กภายในสนามบิน ระหว่างขึ้นเครื่องบิน และระหว่างเดินทางออกจากตัวเครื่อง

ทั้งนี้ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบินได้ ยกเว้นกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดนิรภัย

กรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดนิรภัย ท่านจะต้องนำทารกนั่งบนตักและคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับทารก หรือให้ทารกนั่งเก้าอี้โดยสารโดยคาดเข็มขัดนิรภัยจากเก้าอี้นั่ง หรือเข็มขัดนิรภัยจากที่นั่งของเด็ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับการนำที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กรณีต้องการนำที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เนื่องจากทางสายการบินมีการกำหนดจำนวนที่นั่งสำหรับเด็กต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางกับครอบครัว