ที่อยู่บริษัท

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (ออสเตรเลีย)

PO Box 4713, Melbourne, VIC 3001, Australia

จ็ทสตาร์ เอเชีย (สิงคโปร์)

Singapore Changi Airport T1, PO Box 323, Singapore 918144

เจ็ทสตาร์ เจแปน

Narita International Airport Terminal 3, Narita, Chiba, 282-0006, Japan