รถเข็นวีลแชร์ของ Jetstar

เรามีรถเข็นวีลแชร์สองแบบที่สามารถให้บริการคุณในการเดินทางภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินและไปที่จุดขึ้น-ลงเครื่องบิน นั่นคือ

  • รถเข็นวีลแชร์สนามบินที่มีโครงกว้าง (บางคันสามารถบังคับได้ด้วยตนเอง)
  • รถเข็นวีลแชร์ที่มีที่นั่งแคบ (ซึ่งต้องเข็นโดยผู้ร่วมเดินทางของคุณหรือเจ้าหน้าที่ Jetstar)

หากเป็นไปได้ เราจะจัดหารถเข็นวีลแชร์ที่มีโครงกว้างเพื่อเคลื่อนย้ายคุณภายในอาคารผู้โดยสาร แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็จะใช้รถเข็นวีลแชร์แบบมีที่นั่งแคบแทน

ในช่วงที่มีผู้โดยสารมาก คุณอาจต้องรอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือรอจนกว่าจะมีรถเข็นวีลแชร์ว่าง

การเช็คอินรถเข็นวีลแชร์ธรรมดาของคุณ

หากเป็นไปได้ Jetstar จะเสนอทางเลือกนี้เมื่อคุณได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังรถเข็นวีลแชร์สนามบินของ Jetstar (เช่น ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง/สะพานเทียบเครื่องบิน) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับรถเข็นวีลแชร์ธรรมดา หากเป็นไปได้ คุณสามารถใช้รถเข็นวีลแชร์ธรรมของคุณเพื่อเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่อง ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณีเนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน

รถเข็นวีลแชร์ธรรมดาที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้ หรือเทคโนโลยีสมาร์ทไดรฟ์ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบใช้ไฟฟ้าเมื่อเดินทางไปกับ Jetstar ดังนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย opens in new windowจาก Qantas

การเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบใช้ไฟฟ้าของคุณและการพิจารณาอนุมัติวัตถุอันตราย

รถเข็นวีลแชร์แบบใช้ไฟฟ้าทุกคัน (รวมถึงรถเข็นวีลแชร์ธรรมดาที่มีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้) ต้องได้รับการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและไม่สามารถเช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่องได้

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบใช้ไฟฟ้า (รวมถึงรถเข็นวีลแชร์ที่ใช้ไฟฟ้า) จะถือว่าเป็นวัตถุอันตราย และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสายการบินก่อนที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยไปกับเรา การพิจารณาอนุมัติวัตถุอันตรายสำหรับเที่ยวบิน Jetstar นั้นอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Qantas

หากต้องการขออนุมัติ โปรดส่งอีเมลไปที่ dg@qantas.com.au และแจ้งชื่อ-นามสกุลของคุณ พร้อมด้วยยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ ชนิดของแบตเตอรี่ ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) และความจุของแบตเตอรี่ (Ah) เราขอแนะนำให้คุณส่งคำขออนุมัติสำหรับวัตถุอันตรายล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้และช่วยให้คุณเดินทางโดยเที่ยวบินของคุณได้ตรงเวลา

หากคุณกำลังจะเดินทางโดยเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) และเช็คอินรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าของคุณ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า และส่งอีเมลแบบฟอร์มนี้มาที่ Jetstar Japan ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ถือว่าจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ สกูตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สเกตบอร์ดไฟฟ้า และเซกเวย์เป็นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

วิธีการเคลื่อนย้ายที่ได้รับอนุมัติ - แผ่นสไลด์บอร์ด

Jetstar ไม่ใช้อุปกรณ์ยกตัวแบบ Eagle Lift, เครื่องยก หรือการอุ้มยกตัวในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร หากคุณจำเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือในระดับนั้น คุณอาจต้องเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่จะช่วยเหลือคุณได้ หรือคุณอาจจำเป็นต้องเดินทางโดยสายการบินอื่น

แผ่นสไลด์บอร์ด

เราใช้แผ่นสไลด์บอร์ดในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารระหว่างรถเข็นวีลแชร์เพื่อไปยัง/ออกจากที่นั่งบนเครื่องบิน เราจะจัดหาแผ่นสไลด์บอร์ดดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร แต่เจ้าหน้าที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคุณ (เช่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการของคุณ) และการขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมเดินทางของคุณ

แผ่นสไลด์บอร์ดจะไม่มีให้บริการในระหว่างเที่ยวบินของคุณ

สายรัดช่วยพยุง (Slings)

เราไม่สามารถจัดหาสายรัดช่วยพยุงให้คุณได้ แต่คุณสามารถนำมาเองได้

หากคุณนำสายรัดช่วยพยุงมาเอง ผู้ร่วมเดินทางของคุณต้องทำการเคลื่อนย้ายคุณระหว่างรถเข็นวีลแชร์ไปยัง/ออกจากที่นั่งบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ Jetstar จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมสำหรับคุณและผู้ร่วมเดินทางของคุณ (เช่น การเลื่อนเบาะรองนั่งหรือรถเข็นวีลแชร์) แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือช่วยเคลื่อนย้ายคุณโดยใช้สายรัดช่วยพยุงหรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณเองได้

< ย้อนกลับ