ถ้าท่านมีตั๋วชั้น Business แพ็คเกจ Max และท่านออกเดินทางกันเที่ยวบินระหว่างประเทศรหัส JQ หรือ QF ท่านจะมีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง ถ้ามี1 ที่เปิดให้บริการได้ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดทำการจนถึงเวลาที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดทำการ

ผู้โดยสารชั้น Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรองในประเทศปลายทาง หรือระหว่างเชื่อมต่อเที่ยวบินได้2

เจ็ทสตาร์เปิดให้บริการห้องพักรับรองสำหรับผู้โดยสาร Business Max ที่สนามบินดังนี้:

สนามบิน
ชื่อห้องรับรองและที่ตั้ง
สนามบินโกลด์โคสต์, ประเทศออสเตรเลีย
Gold Coast Qantas Club – โดยตรงหลังผ่านการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
สนามบินนานาชาติเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจระหว่างประเทศ Qantas Melbourne – เขตการบิน ชั้น 1 เข้าสู่ห้องรับรองผ่านอาคารเทียบเครื่องบินขาออก
สนามบินนานาชาติซิดนีย์, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจระหว่างประเทศ Sydney – เขตการบิน ชั้น 3 เข้าสู่ผ่านบันไดเลื่อน
สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์, บาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย 
ห้องรับรองผู้โดยสาร Premier - ขึ้นลิฟต์จากชั้น 3 ไปยังชั้นลอย
สนามบินนานาชาติชางฮี สิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
ห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ Qantas Singapore – เขตการบิน อาคารผู้โดยสาร 1 เลี้ยวซ้ายหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นบันไดเลื่อน (หากห้องรับรองผู้โดยสารเต็มหรือปิดทำการ คุณจะได้รับแนะนำให้ไปใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร SATS Premier)
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ, ประเทศไทย
ห้องรับรองผู้โดยสาร Miracle – เขตการบิน อาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 3
สนามบินนานาชาติภูเก็ต, ประเทศไทย
ห้องรับรองผู้โดยสาร Coral Executive – อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4

กรุณาสังเกตว่าสมาชิกแควนตัสคลับที่เที่ยวบินต่อไปในวันเดียวกันเป็นเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่มีเลขเที่ยวบิน JQ จะมีสิทธิ์เข้าใช้แควนตัสคลับได้ฟรีถ้ามีการเข้าถึงห้องรับรองคู่ค้าของแควนตัสหรือห้องรับรองที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของแควนตัสคลับ ที่ตั้งและรายละเอียดของห้องรับรองทั้งหมด

1 จะใช้ห้องรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เมื่อสิ่งนั้นอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

2 ผู้โดยสารชั้น Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง ยกเว้นห้องรับรองแควนตัสคลับ โดยผู้โดยสารรายดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของแควนตัสคลับ