ถ้าท่านมีตั๋วชั้น Business แพ็คเกจ Max และท่านออกเดินทางกันเที่ยวบินระหว่างประเทศรหัส JQ หรือ QF ท่านจะมีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง ถ้ามี1 ที่เปิดให้บริการได้ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดทำการจนถึงเวลาที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดทำการ

ผู้โดยสารชั้น Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรองในประเทศปลายทาง หรือระหว่างเชื่อมต่อเที่ยวบินได้2

เจ็ทสตาร์เปิดให้บริการห้องพักรับรองสำหรับผู้โดยสาร Business Max ที่สนามบินดังนี้:

สนามบิน
ชื่อห้องรับรองและที่ตั้ง
สนามบินโกลด์โคสต์, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องรับรองแควนตัสคลับ เขตการบิน (Airside) - จุดตรวจความปลอดภัยในประเทศและนานาชาติ
สนามบินนานาชาติเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องรับรองแควนตัสคลับ เขตการบิน (Airside), ชั้น 1, เข้าทางท่าเทียบขาออก    
สนามบินนานาชาติซิดนีย์, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องรับรองแควนตัสคลับ เขตการบิน (Airside), Pier B, เข้าทางบันไดเลื่อน
สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์, บาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย 
ห้องรับรอง JAS ชั้น Mezzanine อาคารผู้โดยสารนานาชาติขาออก
สนามบินนานาชาติโอซาก้า (คันไซ), ประเทศญี่ปุ่น
ห้องรับรอง Osaka Airside เขตการบิน (Airside) International Gate Area Center
สนามบินนานาชาติชางฮี สิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์
ห้องรับรองแควนตัสคลับ เขตการบิน (Airside), อาคารผู้โดยสาร 1 เลี้ยวซ้ายเมื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง แล้วขึ้นบันไดเลื่อน
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ, ประเทศไทย
ห้องรับรอง Sky (Air France) ท่าเทียบ F ชั้น 3
สนามบินนานาชาติภูเก็ต, ประเทศไทย
ห้ห้องรับรองผู้โดยสาร Coral Executive - อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู ฮาวาย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ห้องรับรองแควนตัสคลับ เขตการบิน (Airside), ท่าเทียบ EWA, เหนือประตู 26

กรุณาสังเกตว่าสมาชิกแควนตัสคลับที่เที่ยวบินต่อไปในวันเดียวกันเป็นเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่มีเลขเที่ยวบิน JQ จะมีสิทธิ์เข้าใช้แควนตัสคลับได้ฟรีถ้ามีการเข้าถึงห้องรับรองคู่ค้าของแควนตัสหรือห้องรับรองที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของแควนตัสคลับ ที่ตั้งและรายละเอียดของห้องรับรองทั้งหมด

1 จะใช้ห้องรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เมื่อสิ่งนั้นอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

2 ผู้โดยสารชั้น Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง ยกเว้นห้องรับรองแควนตัสคลับ โดยผู้โดยสารรายดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของแควนตัสคลับ