เวลาเช็คอินและขึ้นเครื่องบิน

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นด้วยการเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ที่สนามบิน

โปรดอย่าลืมว่าเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินต่าง ๆ ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศจะเปิดให้บริการก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมง และที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเปิดให้บริการก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง

ชั่วโมงสุดท้ายก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินจะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดและหากคุณเดินทางถึงสนามบินในชั่วโมงดังกล่าว คุณอาจต้องรอจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ (รวมถึงการรอให้มีรถวีลแชร์และรอจนกว่าพนักงานของเราจะสามารถช่วยพาคุณไปยังประตูทางออก)

เพื่อให้เราสามารถจะให้บริการความช่วยเหลือที่จำเป็นใด ๆ แก่คุณภายในเวลาที่เหมาะสม โปรดเผื่อเวลาดังนี้สำหรับการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน

ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เช็คอิน: ก่อนเวลาเดินทาง 90 นาที
ประตูขึ้นเครื่อง: ก่อนเวลาเดินทาง 50 นาที
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เช็คอิน: ก่อนเวลาเดินทาง 120 นาที
ประตูขึ้นเครื่อง: ก่อนเวลาเดินทาง 50 นาที

แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอเรา หากคุณไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในการพาไปยังประตูขึ้นเครื่อง และคุณต้องการใช้เวลาก่อนขึ้นเครื่องเพื่อผ่อนคลายหรือรับประทานอาหาร เรายินดีอย่างยิ่งที่คุณจะจัดการด้วยตนเองเพื่อไปที่ประตูขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กำหนด เพียงแต่เราต้องการที่จะมั่นใจว่าคุณได้เผื่อเวลาอย่างเหมาะสมในการเดินทางไปกับเที่ยวบินของคุณ