หากคุณกำลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar และคุณไม่มีสัมภาระเช็คอิน ข้อกำหนดเรื่องวีซ่าหรือการเข้าประเทศ คุณอาจจะสามารถทำการเช็คอินออนไลน์และตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องได้เลยเมื่อไปถึงสนามบิน

หมายเหตุ ท่านไม่สามารถตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องได้ทันที ถ้าหาก:

  • ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมคงเหลือ

คุณจะต้องเช็คอินที่สนามบินถ้าการจองของคุณเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น

บัตรผ่านขึ้นเครื่องในมือถือ

เมื่อทำการเช็คอินออนไลน์ คุณอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องในมือถือ วิธีนี้สะดวกในการเก็บรักษาบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้ในมือถือของคุณเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของเราก่อนขึ้นเครื่อง

หากคุณเช็คอินออนไลน์แต่ไม่สามารถแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องในมือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ไฟล์ PDF และนำติดตัวไปยังสนามบินด้วย

โปรดอย่าลืมตรวจดูข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดในหน้า บัตรผ่านขึ้นเครื่องในมือถือ

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องแสดงวีซ่า/ เอกสารอื่นๆ และมีเพียงสัมภาระขึ้นเครื่องเท่านั้น

ท่านสามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต จากนั้นไปยังจุดบริการเช็คอินของเจ็ทสตาร์ที่อาคารผู้โดยสาร เพื่อทำการตรวจสอบวีซ่าและเอกสารอย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าการตรวจสอบเอกสารจะต้องเสร็จสิ้นตามเวลาที่เที่ยวบินกำหนดเวลาเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอิน

ท่านสามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต และต้องนำสัมภาระไปโหลดที่ได้เคาน์เตอร์เจ็ทสตาร์

เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ)

เที่ยวบินระหว่างประเทศที่สามารถตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องได้เลยยกเว้นสำหรับผู้ที่ออกเดินทางออกจากโฮจิมินห์ซิตี้ และไปยังหรือออกจากเกาหลี สหรัฐฯ และจีน

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)

เที่ยวบินทั้งหมดสามารถทำได้ยกเว้นเที่ยวบินที่ออกจาก:

  • ไหโข่ว
  • มะนิลา

เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปโอซาก้า (คันไซ) ก็ไม่สามารถทำได้

เที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

เที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดสามารถทำได้ ยกเว้นเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากมะนิลา

มาถึงประตูขึ้นเครื่องตรงเวลา

โปรดอย่าลืมว่า ถึงแม้ว่าคุณได้เช็คอินออนไลน์แล้ว แต่คุณยังต้องมาถึงประตูขึ้นเครื่องตรงตามเวลาที่กำหนด หากคุณมาถึงประตูขึ้นเครื่องหลังจากที่ประตูปิดลงแล้ว คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้และอาจต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

ควรมาที่สนามบินเวลาใดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ