ในขณะที่คุณเตรียมพร้อมสําหรับเที่ยวบิน Jetstar ของคุณที่จะเดินทางไปหรือกลับจากจีน เราใคร่ขอข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนจากคุณโดยเราจำเป็นจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานทางการของจีน
โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา นั่นคือ

  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • สัญชาติ - ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

เราจะส่งอีเมลและ SMS ไปถึงคุณในสัปดาห์ก่อนถึงวันออกเดินทางโดยเที่ยวบินของคุณ เพื่อแจ้งเตือนให้คุณกรอกรายละเอียดเหล่านี้

วิธีการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในการจองของคุณ

หากต้องการป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้ ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงการจองและนามสกุลของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบที่ จัดการการจอง

เปิดแท็บ ‘ตรวจสอบรายละเอียดผู้โดยสาร’ และกรอกรายละเอียดของคุณ

โปรดอย่าลืม:

  • คุณจะต้องกรอกข้อมูลนี้สําหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองของคุณ ดังนั้น โปรดเตรียมข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้โดยสารไว้ให้พร้อม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ตรงกับรายละเอียดในหนังสือเดินทางของผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง
  • เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนและ SMS ไปยังที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในบุคคลที่ติดต่อของการจองดังกล่าว