ของเหลว สเปรย์ และเจล

รัฐบาลมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจลที่ท่านสามารถขนส่งเป็นสัมภาระพกพาเวลาที่ท่านออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้กับเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย

  • ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในภาชนะขนาดไม่เกิน 100 มล. (ราวๆ ไม่เกิน 100 กรัม) และพกพารวมกันในถุงพลาสติกโปร่งใสที่ซีลปิดได้
  • พื้นที่ซีลปิดของถุงจะต้องมีขนาดไม่เกิน 80 ซม. (เช่น 20 x 20 ซม. หรือ 15 x 25 ซม.)
  • ผู้โดยสารหนึ่งคนจะนำถุงมาได้เพียงใบเดียวเท่านั้น ยกเว้นผู้ดูแลที่จะมีสิทธิ์ถือถุงของผู้ได้รับการดูแลของตน เช่น เด็กๆ ได้

ยกเว้นยา นมหรืออาหารทารก และอาหารสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่รายการความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของรัฐบาลออสเตรเลีย opens in new window แนวปฏิบัติสำหรับสนามบินสิงคโปร์ opens in new windowหรือระเบียบของรัฐบาลของประเทศต้นทางของท่าน

ผง

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากออสเตรเลีย นอกจากของเหลว สเปรย์ และเจลแล้ว ท่านต้องเอาผงออกจากสัมภาระพกพาของท่านและวางลงในถาดแยกต่างหากเพื่อการตรวจเอ็กซเรย์

ยกเว้นยาและผงอินทรีย์อย่างเช่นนมหรืออาหารทารก และอาหารสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

ตอนนี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณผงอนินทรีย์ที่ท่านสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้ ตัวอย่างเช่นทราย เกลือ แป้งทาตัว และเครื่องสำอางบางชนิด

  • ตอนนี้ท่านมีสิทธิ์พกพาผงอนินทรีย์ได้เพียง 350 มล. หรือ 350 กรัมต่อคนผ่านจุดตรวจ
  • ห้ามเทผงทิ้งจนเหลือน้อยกว่า 350 มล./กรัม เพราะระเบียบนี้จะคำนวณจากปริมาณของภาชนะทั้งหมด

ผงอนินทรีย์คืออะไร?

ผงที่ไม่ได้ประกอบด้วยหรือผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ เกลือ

กรุณาศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ให้ครบถ้วน ดูที่รายการความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของรัฐบาลออสเตรเลีย opens in new window

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระพกพา.