กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวรายการที่ต้องห้ามในเที่ยวบินของ Jetstar ซึ่งรวมถึงอาวุธและวัตถุมีคมได้ที่ TravelSECURE opens in new window. สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)  สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) โปรดดูที่ หน่วยงานการบินพลเรือนของสิงคโปร์ (Civil Aviation Authority of Singapore).

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้และต้องวางแผนให้สอดคล้องกัน หากพบรายการที่ต้องห้าม รายการเหล่านั้นจะถูกยึดและไม่คืนให้

สิ่งของต้องห้ามในเที่ยวบิน

อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์การเดินทางบนเครื่องบินใด ๆ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งของต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้นำมาใช้งานบนเครื่องบินของ Jetstar ทุกลํา นั่นคือ

 • อุปกรณ์ที่ติดกับที่นั่งบนเครื่องบิน หรือ
 • อยู่ระหว่างที่นั่ง หรือ
 • อาจปิดกั้นการเข้า-ออกแถวที่นั่งหรือทางเดิน

ตัวอย่างของสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ ได้แก่

 • “อุปกรณ์ป้องกันเข่า” หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จำกัดการปรับเอนที่นั่งของผู้โดยสารท่านอื่น
 • “ที่พักเท้า” หรือสิ่งที่ติดตั้งกับที่นั่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารไปยังทางเดิน
 • กระเป๋าเดินทางสําหรับเด็กที่มีเตียงนอนบนเครื่องบินหรือที่วางขา
 • ที่นั่งหรือเบาะเป่าลมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างที่นั่งและที่นั่งด้านหน้า
 • เบาะนั่งนิรภัย – เบาะนั่งนิรภัยที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับอนุญาต สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่: ฉันต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการนำเบาะนั่งนิรภัยขึ้นเครื่อง
 • อุปกรณ์เสริมในการเดินทางที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งกับที่นั่งของเครื่องบิน แทรกระหว่างที่นั่ง หรือปิดกั้นการเข้า-ออกแถวที่นั่งหรือทางเดิน

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเข้าออกจากที่นั่งและกีดขวางทางเดิน ทำให้ที่นั่งและสิ่งที่ติดตั้งบนเครื่องบินได้รับความเสียหาย และกีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

สิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ:

 • นอกจากนี้ ห้ามขนส่งยานยนต์แบบสองล้อ (โฮเวอร์บอร์ด) ในลักษณะของสัมภาระเช็คอินด้วย
 • สเกตบอร์ดและสกู๊ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ดูรายละเอียด

สิ่งของต้องห้ามในเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

หากคุณกําลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) สิ่งต่อไปนี้จะถือเป็นสิ่งของต้องห้ามเช่นกัน นั่นคือ

 • สเกตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ จักรยานล้อเดียวไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด
 • รถสามล้อ
 • เซกเวย์
 • อุปกรณ์ช่วยเดินทางที่ใช้เทคโนโลยี Self-balancing (เช่น โฮเวอร์บอร์ด)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)

รายการด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และการตัดสินใจอนุญาตให้นำอุปกรณ์ช่วยในการเดินทางขึ้นเครื่องได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน