กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวรายการที่ต้องห้ามในเที่ยวบินของ Jetstar ซึ่งรวมถึงอาวุธและวัตถุมีคมได้ที่ TravelSECURE opens in new window

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้และต้องวางแผนให้สอดคล้องกัน หากพบรายการที่ต้องห้าม รายการเหล่านั้นจะถูกยึดและไม่คืนให้

อุปกรณ์ที่ต้องห้ามในการเดินทางในเที่ยวบิน

อุปกรณ์ที่ต้องห้ามในการเดินทางในเที่ยวบิน รวมไปถึง:

  • อุปกรณ์ป้องกันหัวเข่า' หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จำกัดการปรับเอนที่นั่งของลูกค้ารายอื่น
  • 'เปลพักเท้า' หรือสิ่งที่ติดตั้งกับที่นั่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของลูกค้าไปยังทางเดิน
  • อุปกรณ์เสริมในการเดินทางที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งกับที่นั่งของเครื่องบิน แทรกระหว่างที่นั่ง หรือปิดกั้นการเข้าถึงแถวที่นั่งหรือทางเดิน
  • บอร์ดที่สมดุลด้วยตัวเอง (โฮเวอร์บอร์ด) ถูกห้ามสำหรับสัมภาระเช็คอินด้วย
  • สเกตบอร์ดและสกูตเตอร์ (สามารถรวมอยู่ในสัมภาระเช็คอินได้หากไม่ใช่ประเภทที่ใช้ไฟฟ้า)

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงที่นั่งและทางเดิน ทำให้ที่นั่งและสิ่งที่ติดตั้งในเครื่องบินได้รับความเสียหาย และกีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉิน

รายการที่ต้องห้ามไม่ได้มีแค่เท่านี้ และการตัดสินใจอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์การเดินทางที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกเรือของห้องโดยสาร

แจ้งจำนวนเงินสดของคุณก่อนที่จะเดินทาง

ถ้าท่านวางแผนจะพกเงินสดตั้งแต่ AUD $10,000 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ) เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่เข้าหรือออกจากออสเตรเลีย ท่านต้องสำแดงเงินดังกล่าว

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มสำแดง (Declaration form) แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรออสเตรเลียหรือเจ้าหน้าที่รักษาพรมแดนที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC).

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระขึ้นเครื่อง