ถ้าท่านซื้อตั๋วสำหรับทารกหรือเด็กเล็กของท่าน ท่านจะสามารถนำเก้าอี้เด็กสำหรับรถยนต์ (Car seat) ที่อนุญาตเพื่อให้เด็กนั่งได้ เก้าอี้เด็กนี้ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพา

กรุณาสังเกตว่า สำหรับเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ที่เดินทางด้วยเครื่อง Q300 เราไม่อนุญาตให้ท่านนำเก้าอี้เด็กสำหรับรถยนต์เข้าสู่ห้องโดยสาร แต่ท่านสามารถเช็คอินเก้าอี้เด็กได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • ท่านจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ทราบในกรณีที่ท่านต้องการนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเดินทางขึ้นเครื่องไปกับท่านเนื่องจากเรามีโควตาจำกัดสำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบิน
 • ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น – โปรดดูด้านล่าง
 • กรณีที่บุตรหลานของท่านมีน้ำหนักมากกว่า 18 กก. จะไม่สามารถนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากประเทศออสเตรเลียได้ (Australian-designed car seat) ทั้งนี้ท่านจะต้องซื้อที่นั่งให้แก่บุตรหลานของท่านเอง
 • ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด สามารถโหลดเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี โดยไม่นับรวมกับโควตาสัมภาระของท่าน
 • ทางสายการบินอนุญาตให้ใช้ที่นั่งนิรภัยกับที่นั่งข้างหน้าต่างเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้กับที่นั่งแถวประตูทางออก (รวมทั้งที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษด้วย)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้คาร์ซีทบนเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK)

โปรดสังเกตข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากประเทศออสเตรเลีย (Australian designed car seat) ที่สามารถใช้บนเครื่องบินจะต้องมีลักษณะดังนี้:

 • ได้รับมาตรฐานรับรองจากประเทศออสเตรเลีย และมีสติ๊กเกอร์ AS1754 ติดอยู่
 • สามารถใช้ได้กับที่นั่งบนเครื่องบิน
 • สามารถนั่งทางด้านหน้าได้
 • อยู่ในสภาพดีที่ใช้งานได้ ไม่ชำรุด

เจ็ทสตาร์ เอเชีย ไม่อนุญาตให้ท่านนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่ออกแบบจากประเทศออสเตรเลีย (Australian designed car seat) ขึ้นบนห้องโดยสารของเครื่องบินระหว่างเดินทางโดยสาร โดยท่านจะต้องนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากประเทศออสเตรเลียนี้ เป็นสัมภาระเช็คอินใต้ท้องเครื่องสำหรับเที่ยวบิน เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) เท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินจากรายการข้างล่างนี้:

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากสหรัฐอเมริกา (US-designed car seat) ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีลักษณะดังนี้:

 • ได้รับมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ (US Standard FMVSS213)
 • มีสติ๊กเกอร์ FAA (Federal Aviation Association) สำหรับการใช้งานบนเครื่องบิน (Certified for motor vehicles and aircraft)
 • อยู่ในสภาพดีที่ใช้งานได้ ไม่ชำรุด

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากประเทศอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • มีพนักพิงที่สามารถจัดวางบนเก้าอี้นั่งโดยสารได้อย่างปลอดภัย
 • มีสายรัดตัก ที่ยึดพาดติดระหว่างบ่ากับตัวเด็กอย่างปลอดภัย ที่เด็กไม่สามารถปลดเล่นได้
 • มีความกว้างของสายรัดไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม.
 • มีที่ปรับความยาวสายรัดแบบดึงขึ้น
 • อยู่ในสภาพดีที่ใช้งานได้ ไม่ชำรุด
 • สะดวกต่อการช่วยเหลือเด็กออกจากที่นั่ง
 • มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของนิวซีแลนด์ NZ Standard 5411 (สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากประเทศนิวซีแลนด์)
 • มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของยุโรป European Standard ECE4L (สำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบจากยุโรป)

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหลังรถ (Rear facing car seats)

โดยทั่วไปแล้วทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหลังรถในขณะเดินทางโดยสารบนเครื่องบินเพราะจะเป็นการรบกวนผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้า อย่างไรก็ตามเราสามารถอนุญาตให้ใช้ที่นั่งนิรภัยแบบดังกล่าวได้ในกรณีที่ท่าน เพื่อน หรือครอบครัวของท่านจองที่นั่งข้างหน้าของที่นั่งตัวดังกล่าวในการเดินทางนั้นๆ ทั้งนี้หากท่านใช้ที่นั่งนิรภัยที่ออกแบบจากประเทศออสเตรเลีย อาจทำให้สายรัดเก้าอี้ไม่สามารถรัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ท่านเตรียมมาได้

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบมีพนักพิงด้านหลัง (Booster seats)

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบมีพนักพิงด้านหลังในห้องโดยสาร เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกหรือเด็กเล็กในขณะที่เครื่องบินทำการขึ้นหรือลงจอด เพราะความเร่งในการเร่งเครื่องบินอาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากสายรัดของที่นั่งแบบดังกล่าว

ทั้งนี้ท่านสามารถนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบมีพนักพิง โหลดเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี

สายรัดนิรภัยบนเครื่องบินสำหรับเด็ก CARES (Child Aviation Restraint System)

เจ็ทสตาร์อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้สายรัดนิรภัยบนเครื่องบินสำหรับเด็ก หรือ CARE ในเที่ยวบินที่ให้บริการภายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสายรัดนี้ได้รับการรับรองจาก US FAA (Federal Aviation Administration) และ NTSB (National Transportation Safety Bureau) ให้ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารบนเครื่องบินได้

ทางสายการบินอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการใช้สายรัดนิรภัย CARE ดังกล่าวได้ ดังนั้นท่านควรศึกษาวิธีการใช้งานให้แน่ใจเสียก่อน เพื่อสามารถใช้งานจริงบนเครื่องได้ โดยสายรัดนิรภัยจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เท่านั้น

สายรัดนิรภัยสำหรับเด็ก CARE ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป ที่มีน้ำหนักระหว่าง 10 กก. (22 ปอนด์) และ 20 กก. (44 ปอนด์) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สายรัดและเข็มขัดนิรภัยที่สามารถเชื่อมต่อกับเก้าอี้โดยสารบนเครื่องบินได้โดยไม่รบกวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลัง

องค์กร CASA ไม่เกี่ยวข้องในการรับรองสายรัดนิรภัยสำหรับเด็ก CARE แต่อย่างใด ทั้งนี้ CASA ยอมรับการใช้งานของที่นั่งที่ได้รับมาตรฐานจาก FAA ภายใต้ CASR21.305 (d) และ 21.502. แล้วเท่านั้น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าการเดินทางกับครอบครัว