อัปเดตการจองที่นั่งสำหรับเด็กทารก:

สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ ผู้ใหญ่แต่ละคนสามารถจองพร้อมกับเด็กทารกได้ 1 คน

หากคุณเดินทางพร้อมกับเด็กทารกมากกว่าหนึ่งคน หรือหากคุณต้องการจองที่นั่งสำหรับเด็กแรกเกิด คุณต้องติดต่อเราเพื่อให้ช่วยทำการจองให้ กรุณาติดต่อเรา

ที่เจ็ทสตาร์ คำว่า ‘ทารก’ (Infant) เราหมายถึงเด็กที่อายุไม่ถึง 2 ขวบ

  • ท่านสามารถให้ทารกนั่งบนตักของท่านได้ตลอดการเดินทาง เราจะแจกเข็มขัดที่นั่งพิเศษเพื่อให้ทารกของท่านเชื่อมต่อกับเข็มขัดที่นั่งของท่าน นอกจากนี้ ถ้าท่านให้กำลังให้นมทารกหรือท่านเดินทางมาพร้อมกับลูกของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์นั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน (รวมทั้งที่นั่งมีที่วางขาพิเศษด้วย) และต้องเสียค่าธรรมเนียมทารกตามตารางด้านล่าง
  • ถ้าทารกของท่านอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ เวลาออกเดินทาง ทารกก็ไม่จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเป็นของตนเองสำหรับเที่ยวบินขากลับก็ได้ แม้ว่าจะมีอายุครบ 2 ขวบระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดข้อนี้จะใช้ไม่ได้ในกรณีที่เที่ยวบินขาไปและขากลับของทารกนั้นเป็นคนละการจองกัน 
  • คุณสามารถซื้อที่นั่งสำหรับเด็กทารกแยกต่างหากได้ แต่เด็กจะต้องสามารถนั่งเองได้โดยลำพัง หากเด็กทารกของคุณไม่สามารถนั่งตัวตรงบนเก้าอี้เครื่องบินได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ คุณจะต้องนำเบาะติดรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับให้เด็กนั่งติดตัวมาด้วย คุณสามารถนำเบาะติดรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตมาใช้กับเครื่องบินของ Jetstar ได้ทุกลำยกเว้นเครื่อง Q300 (ภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น) และเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ทุกเที่ยวบิน ดูที่: ฉันต้องทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างในการนำเบาะติดรถยนต์ขึ้นเครื่อง สามารถติดเบาะติดรถยนต์ได้ในจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและต้องติดเบาะติดรถยนต์กับที่นั่งติดหน้าต่าง หากคุณต้องการจองที่นั่งสำหรับเด็กทารก ไม่ว่าจะต้องใช้หรือไม่ใช้เบาะติดรถยนต์ก็ตาม โปรดติดต่อเราเพื่อช่วยทำการจองให้กับคุณ
  • เด็กที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะต้องมีที่นั่งเป็นของตัวเองเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นท่านต้องซื้อที่นั่งให้พวกเขา
  • ผู้โดยสารจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถนั่งแถวทางออกฉุกเฉินได้ รวมทั้งที่นั่งแบบมีที่วางขาพิเศษทุกที่นั่งด้วย 

ค่าธรรมเนียมทารกติดต่อเรา

เมื่อคุณเดินทางร่วมกับทารกหรือเด็กเล็ก คุณสามารถนำสิ่งของต่อไปนี้มาด้วยได้ในฐานะสัมภาระเช็คอินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ นั่นคือ รถเข็นเด็ก เปลพกพา และ/หรือเก้าอี้เด็ก คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษสำหรับสิ่งของดังกล่าวนี้

  • ค่าธรรมเนียมทารกจะจัดเก็บในอัตราต่อทารกหนึ่งคน ต่อเที่ยวบิน ซึ่งจะรวมถึงเที่ยวบินตรงและการจองเที่ยวบินเชื่อมต่อด้วย 
  • ถ้าการจองของท่านประกอบด้วยทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า ดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง
ประเภทเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม
เที่ยวบินในประเทศออสเตรเลีย AUD $35
เที่ยวบินในประเทศ/ในภูมิภาคของนิวซีแลนด์ NZD $20
เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น JPY ¥ 1,600
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น / เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และหมู่เกาะคุก AUD $55, NZD $60, IDR 555,000Rp, JPY ¥5,500, USD $38, SGD $50, FJD $85, MYR RM170, PHP ₱2,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับ Jetstar Airways AUD $55, NZD $60, VND 870,000₫, TWD $1,250, THB ฿1,300, IDR 555,000 Rp, JPY ¥5,500, USD $38, CNY 225, SGD $50, KRW ₩60,000, HKD $300, MYR RM170, PHP ₱2,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับ Jetstar Asia SGD $50 / IDR 470,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับ Jetstar Japan JPY ¥3,500 / PHP ₱ 1,560 / TWD $1,000 / CNY 160

การเดินทางพร้อมเด็กทารกมากกว่าหนึ่งคน

ผู้โดยสารหนึ่งคนสามารถเดินทางพร้อมกับเด็กทารกได้สองคน สามารถอุ้มเด็กทารกหนึ่งคนไว้บนตักของผู้โดยสารได้ แต่เด็กทารกคนที่สองจะต้องมีที่นั่งแยกต่างหากและสามารถนั่งตัวตรงได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือนั่งในเบาะติดรถยนต์ที่ได้รับอนุญาต หากคุณเดินทางพร้อมกับเด็กทารกมากกว่าหนึ่งคน โปรดติดต่อเราเพื่อช่วยทำการจองให้กับคุณ

เด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน

ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ จะไม่อนุญาตให้เด็กทารกที่มีอายุหลังคลอดไม่เกิน 48 ชั่วโมง เดินทางไปกับสายการบิน

ท่านจำเป็นจะต้องยื่นแบบฟอร์มใบรับรองทางการแพทย์ของเจ็ทสตาร์เพื่อขออนุญาตเดินทางกับเที่ยวบิน เจ็ทสตาร์ (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) และ เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK)

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: การโดยสารขณะตั้งครรภ์

เปลเด็ก

สายการบินระหว่างประเทศบางสายการบินนั้นสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้หรือไม่

การเช็คอิน

คุณสามารถเช็คอินออนไลน์หากคุณเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ของ Jetstar Airways (JQ) หรือเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ Jetstar Japan (GK) พร้อมกับทารกที่สามารถนั่งบนตักของคุณได้ หากต้องการเช็คอินพร้อมกับทารกของคุณ โปรดไปที่การเช็คอินออนไลน์

บัตรประจำตัว

ทางสายการบินอาจขอให้ท่านแสดงอายุ สูติบัตร หรือหนังสือเดินทาง สำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ถ้าหากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันอายุหรือเอกสารที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คอินได้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทารกเดินทางไปพร้อมกับท่าน

กรณีที่ท่านเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องแสดงหนังสือประจำตัวของทารกและเด็กที่เดินทางไปด้วยทุกครั้ง

อาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก

เราไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับทารกบนเครื่องบิน ดังนั้นท่านต้องนำมาให้พอสำหรับการเดินทางของท่าน อาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้จะถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน กรุณาดูที่: ต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารกมาหรือไม่?

ทารกและสัมภาระพกพา

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งจะไม่ได้รับโควตาสัมภาระพกพา

ท่านต้องพกพาสิ่งของสำหรับทารก อย่างเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าอ้อม และเสื้อผ้าที่จำเป็นระหว่างการเดินทางของท่าน โดยจะคิดเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน

ถ้าทารกของท่านมีที่นั่งเป็นของตัวเอง และสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยหรือนั่งในเก้าอี้เสริมที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทารกก็จะมีโควตาสัมภาระพกพามาตรฐานเป็นของตัวเองด้วย

ทารกและสัมภาระเช็คอิน

เราทราบดีว่าการเดินทางกับทารกและเด็กเล็กนั้นต้องการอุปกรณ์จำนวนมาก ดังนั้นเราจะขนส่งสิ่งของต่อไปนี้ให้ท่านฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน ไม่ว่าจะเป็นตั๋วชั้นใดและจะไม่คิดเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระเช็คอิน: รถเข็นเด็ก เตียงพกพา เก้าอี้สูง เก้าอี้เสริม แคปซูลทารก หรือบูสเตอร์ซีท

ดูเพิ่มเติมที่: สามารถขนส่งรถเข็นเด็ก เตียงพกพา เก้าอี้เสริม แคปซูลทารก บูสเตอร์ซีท หรือเก้าอี้สูงเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่?

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน

สายรัดทารก และสายจูง

ท่านสามารถใช้สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับเด็กภายในสนามบินได้เท่านั้น โดยสายการบินจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้บนเครื่องบิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถใช้เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับทารกได้หรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า: การเดินทางกับครอบครัว