ที่เจ็ทสตาร์ คำว่า ‘ทารก’ (Infant) เราหมายถึงเด็กที่อายุไม่ถึง 2 ขวบ

  • ท่านสามารถให้ทารกนั่งบนตักของท่านได้ตลอดการเดินทาง เราจะแจกเข็มขัดที่นั่งพิเศษเพื่อให้ทารกของท่านเชื่อมต่อกับเข็มขัดที่นั่งของท่าน นอกจากนี้ ถ้าท่านให้กำลังให้นมทารกหรือท่านเดินทางมาพร้อมกับลูกของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์นั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน (รวมทั้งที่นั่งมีที่วางขาพิเศษด้วย) และต้องเสียค่าธรรมเนียมทารกตามตารางด้านล่าง
  • ถ้าทารกของท่านอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ เวลาออกเดินทาง ทารกก็ไม่จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเป็นของตนเองสำหรับเที่ยวบินขากลับก็ได้ แม้ว่าจะมีอายุครบ 2 ขวบระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดข้อนี้จะใช้ไม่ได้ในกรณีที่เที่ยวบินขาไปและขากลับของทารกนั้นเป็นคนละการจองกัน 
  • ท่านสามารถซื้อที่นั่งให้กับทารกแยกต่างหากได้ แต่ทารกต้องสามารถนั่งเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วย ถ้าทารกไม่สามารถนั่งบนเครื่องบินได้โดยไม่ต้องมีใครช่วย ท่านต้องนำคาร์ซีทที่ได้รับอนุญาตมาให้ทารกนั่งด้วย ท่านสามารถนำคาร์ซีทที่ได้รับอนุญาตแล้วมาบนเครื่องบินของเจ็ทสตาร์ได้ทุกลำยกเว้นเครื่อง Q300 (เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น) และเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ทุกเที่ยว กรุณาดูเพิ่มเติมที่: ต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการนำคาร์ซีทขึ้นเครื่อง? ท่านต้องติดต่อเราทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มคาร์ซีทเข้าสู่การจองของท่าน เนื่องจากเที่ยวบินแต่ละเที่ยวจะรับคาร์ซีทได้จำนวนจำกัด ทั้งนี้ ท่านจะต้องติดตั้งคาร์ซีทเข้ากับเก้าอี้ริมหน้าต่าง
  • เด็กที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะต้องมีที่นั่งเป็นของตัวเองเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นท่านต้องซื้อที่นั่งให้พวกเขา
  • ผู้โดยสารจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถนั่งแถวทางออกฉุกเฉินได้ รวมทั้งที่นั่งแบบมีที่วางขาพิเศษทุกที่นั่งด้วย 

ค่าธรรมเนียมทารกติดต่อเรา

ถ้าท่านเดินทางมาพร้อมกับทารกบนตักของท่าน ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมทารกด้วยสำหรับทุกเที่ยวบิน ยกเว้นเที่ยวบินของนิวซีแลนด์และเกาะคุก สำหรับทุกเที่ยวบินที่ท่านเดินทางมากับทารกหรือเด็กเล็ก ท่านจะสามารถขนส่งรถเข็นทารก รถเข็นเด็ก เปลพกพา และเก้าอี้สูงเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี และท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสิ่งของชิ้นใหญ่สำหรับสิ่งของเหล่านี้อีกด้วย

  • ค่าธรรมเนียมทารกจะจัดเก็บในอัตราต่อทารกหนึ่งคน ต่อเที่ยวบิน ซึ่งจะรวมถึงเที่ยวบินตรงและการจองเที่ยวบินเชื่อมต่อด้วย 
  • ถ้าการจองของท่านประกอบด้วยทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า ดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง
ประเภทเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม
เที่ยวบินในประเทศออสเตรเลีย AUD $30
เที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ N/A
เที่ยวบินในประเทศเวียดนาม VND 110,000₫ - 150,000₫ / USD $5 - $8
เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น JPY ¥ 1,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้ / เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับ Jetstar Airways AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับ Jetstar Asia SGD $50 / IDR 470,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับ Jetstar Japan JPY ¥3,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับ Jetstar Pacific VND 300,000₫ - 700,000₫ / USD $15 - $35

การโดยสารมากับทารกมากกว่า 1 คน

ผู้โดยสารหนึ่งท่าน อาจมาพร้อมกับทารกสองคน ซึ่งทารกหนึ่งคนสามารถโดยสารบนตักของท่านได้ แต่สำหรับทารกคนที่สองจะต้องมีการซื้อที่นั่งเพิ่ม โดยจะใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นบนห้องโดยสาร เนื่องจากทางสายการบินมีจำนวนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กต่อหนึ่งเที่ยวบินในจำนวนจำกัด และกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ท่านเดินทางมากับทารกมากกว่า 1 คน เพื่อที่ทางสายการบินจะได้ทำการดูแลท่านในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือต่างๆ

ทารกและผู้ติดตาม

ทารกที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน จะต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป, ที่พึ่งพาตนเองได้, และมีความสามารถในการดูแลทารก ทั้งที่สนามบินและในระหว่างเที่ยวบิน

ทารกที่มีอายุน้อยกว่าสามเดือน จะต้องเดินทางกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน

ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ จะไม่อนุญาตให้เด็กทารกที่มีอายุหลังคลอดไม่เกิน 48 ชั่วโมง เดินทางไปกับสายการบิน

ท่านจำเป็นจะต้องยื่นแบบฟอร์มใบรับรองทางการแพทย์ของเจ็ทสตาร์เ��ื่อขออนุญาตเดินทางกับเที่ยวบิน เจ็ทสตาร์ (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) และ เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับทารกที่มีอายุระหว่าง 3-7 วัน และนอกจากนี้สำหรับสายการบิน เจ็ทสตาร์ แปซิฟิกนั้น (BL) นั้น ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน เดินทางไปกับสายการบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: การโดยสารขณะตั้งครรภ์

เปลเด็ก

สายการบินระหว่างประเทศบางสายการบินนั้นสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้หรือไม่

การเช็คอิน

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับทารก ท่านจำเป็นจะต้องทำการเช็คอินที่สนามบินเท่านั้น โดยท่านจะไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

บัตรประจำตัว

ทางสายการบินอาจขอให้ท่านแสดงอายุ สูติบัตร หรือหนังสือเดินทาง สำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ถ้าหากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการยืนยันอายุหรือเอกสารที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คอินได้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ทารกเดินทางไปพร้อมกับท่าน

กรณีที่ท่านเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องแสดงหนังสือประจำตัวของทารกและเด็กที่เดินทางไปด้วยทุกครั้ง

อาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก

เราไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับทารกบนเครื่องบิน ดังนั้นท่านต้องนำมาให้พอสำหรับการเดินทางของท่าน อาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้จะถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน กรุณาดูที่: ต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารกมาหรือไม่?

ทารกและสัมภาระพกพา

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งจะไม่ได้รับโควตาสัมภาระพกพา

ท่านต้องพกพาสิ่งของสำหรับทารก อย่างเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าอ้อม และเสื้อผ้าที่จำเป็นระหว่างการเดินทางของท่าน โดยจะคิดเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน

ถ้าทารกของท่านมีที่นั่งเป็นของตัวเอง และสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยหรือนั่งในเก้าอี้เสริมที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทารกก็จะมีโควตาสัมภาระพกพามาตรฐานเป็นของตัวเองด้วย

ทารกและสัมภาระเช็คอิน

เราทราบดีว่าการเดินทางกับทารกและเด็กเล็กนั้นต้องการอุปกรณ์จำนวนมาก ดังนั้นเราจะขนส่งสิ่งของต่อไปนี้ให้ท่านฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน ไม่ว่าจะเป็นตั๋วชั้นใดและจะไม่คิดเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระเช็คอิน: รถเข็นเด็ก เตียงพกพา เก้าอี้สูง เก้าอี้เสริม แคปซูลทารก หรือบูสเตอร์ซีท

ดูเพิ่มเติมที่: สามารถขนส่งรถเข็นเด็ก เตียงพกพา เก้าอี้เสริม แคปซูลทารก บูสเตอร์ซีท หรือเก้าอี้สูงเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่?

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน

สายรัดทารก และสายจูง

ท่านสามารถใช้สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับเด็กภายในสนามบินได้เท่านั้น โดยสายการบินจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้บนเครื่องบิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ฉันสามารถใช้เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับทารกได้หรือไม่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า: การเดินทางกับครอบครัว