คุณไม่จำเป็นต้องแต่งกายสวยงามหรูหราเมื่อคุณเดินทางไปกับ Jetstar แต่มีข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคุณ

รองเท้า

ไม่อนุญาตให้ถอดรองเท้าและ/หรือถุงเท้า ยกเว้นผู้โดยสารดังต่อไปนี้

맨발이나 양말 차림은 허용되지 않지만 다음의 경우는 예외입니다.

  • ทารกหรือเด็กเล็กที่ต้องอุ้ม
  • ผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เก้าอี้รถเข็นหรือไม้เท้าพยุง
  • ผู้โดยสารที่เข้าเฝือกปูนหรือเฝือกพลาสติก

เมื่ออยู่บนเครื่องบิน ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องสวมรองเท้าแม้ว่าคุณจะนั่งอยู่ในแถวที่นั่งติดทางออกก็ตาม แต่ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะนำให้สวมรองเท้าไว้

เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม

กรุณาหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าหรือพกพาสัมภาระส่วนตัวที่แสดงข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสโลแกนที่อาจถือว่าหยาบคายหรือดูหมิ่นผู้อื่น (เช่น เสื้อยืดที่มีถ้อยคำว่ากล่าวผู้อื่นหรือคำสบถ)

หากเกิดกรณีดังกล่าว ลูกเรือของเราจะขอให้คุณนำบางสิ่งมาปิดทับข้อความที่ไม่เหมาะสมนั้น

หากต้องการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสนามบิน

ห้องรับรองผู้โดยสารของสนามบินบางแห่งกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบสมาร์ทแคชชวล

คุณอาจต้องตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณวางแผนที่จะเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสนามบินใด ๆ