ห้องรับรองผู้โดยสารของ Qantas Club และของสายการบินพันธมิตรของ Jetstar เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการผ่อนคลายหรือการทํางานก่อนออกเดินทางโดยเที่ยวบินของคุณ ห้องรับรองผู้โดยสารส่วนใหญ่นอกจากจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังมีบริการบาร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ อีกมากมาย!

การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจระดับสูงสุด (Business Max)

การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร1 สามารถทำได้หากเป็นผู้โดยสารชั้นธุรกิจระดับสูงสุดที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีรหัส JQ, 3K หรือ QF โดยสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินพันธมิตรและของ Qantas Club หากมีให้บริการ

ผู้โดยสารสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เช็คอินเที่ยวบินของคุณ ไปจนถึงเวลาที่เที่ยวบินของคุณเริ่มเปิดให้ขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของคุณ หรือเมื่อคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อที่คุณไม่ได้ซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจที่มีชุดรวม Max2

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจระดับสูงสุด (Business Max)

สมาชิก Qantas Club

สมาชิก Qantas Club ที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อในวันเดียวกัน เป็นเที่ยวบินที่ดําเนินการโดย Jetstar ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน JQ หรือ 3K จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ Qantas Club ได้ฟรี หากมีบริการดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินพันธมิตรของ Qantas หรือห้องรับรองผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องได้

สํารวจห้องรับรองผู้โดยสารของ Qantas Club และตำแหน่งที่ตั้ง

ดูข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Qantas Club


1 การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

2 ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ไม่ได้ซื้อชุดรวม Max จะไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ ยกเว้นห้องรับรองผู้โดยสารนั้นเป็นห้องรับรองผู้โดยสารของ Qantas Club และผู้โดยสารเป็นสมาชิก Qantas Club

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง