แควนตัสคลับและห้องรับรองของพันธมิตรเจ็ทสตาร์ เปิดให้บริการห้องรับรองสำหรับผู้โดยสาร พร้อมบริการบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และอื่นๆอีกมากมายสำหรับท่าน แพ็กเกจเสริมบางประเภทอาจมีบริการห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรวมอยู่ด้วย เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายก่อนการเดินทาง

ผู้โดยสารชั้น Economy Starter Max ที่เดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ JQ, 3K, หรือ QF และ ผู้โดยสารชั้น Business Max ที่เดินทางไปกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ JQ, 3K, หรือ QF จะมีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง1แควนตัสคลับและห้องรับรองของพันธมิตรเจ็ทสตาร์ กรณีที่ห้องรับรองนั้นเปิดให้บริการ

ท่านมีสิทธิ์ใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ที่เปิดให้บริการได้ตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดทำการจนถึงเวลาที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดทำการ เพื่อทำการขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารชั้น Economy Starter และ Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรองในประเทศปลายทาง หรือระหว่างเชื่อมต่อเที่ยวบินได้2

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องรับรองของผู้โดยสาร Economy Starter Max และ Business Max

สมาชิกแควนตัสคลับ

สมาชิกแควนตัสคลับที่มีเที่ยวบินเที่ยวถัดไปในวันเดียวกันเป็นเจ็ทสตาร์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JQ, 3K จะมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองแควนตัสคลับได้ฟรี ถ้ามีที่ว่าง แต่ไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องรับรองของสายการบินพันธมิตรของแควนตัสหรือห้องรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของแควนตัสคลับ ที่ตั้งและรายละเอียดของห้องรับรองทั้งหมด


1 จะใช้ห้องรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เมื่อสิ่งนั้นอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ

2 ผู้โดยสารชั้น Business ที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องรับรอง ยกเว้นจะเป็นห้องรับรองแควนตัสคลับและผู้โดยสารรายดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของแควนตัสคลับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง